EMNER

Kære Jørgen Christensen (V)

DEBAT

SF har en hjemmeside (sf.dk), hvor du vil kunne læse mange kloge og visionære tanker. Bl.a. vil du kunne læse om S-SF-udspillet "Fair Forandring", der meget præcist svarer på de spørgsmål du stiller 13/3. Fair Forandring er et skattepolitisk oplæg, der omfatter 28,8 mia. kr. i form af omfordeling, skatteomlægninger og provenu til øget drift, og IKKE indeholder skattestigninger. NORDJYSKEs læserbrevsgrænse på 2000 anslag forhindrer mig i at udpensle alle detaljer, men overordnet set er der krone for krone gjort rede for, hvor man vil øge indtægterne, og hvor man vil øge velfærden. Og det usunde kommer som hovedregel til at finansiere de sunde tiltag. Det er et opgør med det "uholdbarhedsproblem" som VKO gennem knapt en halv snes år har oparbejdet. I oplægget vil du også kunne se, at en del af de nye afgifter direkte videreføres til kommunerne, som derved sikres et ekstra råderum til styrkelse af bl.a. folkeskole-, ældre- og sundhedsområdet. I oppositionen hersker der nemlig en udbredt forståelse for, at kommunerne har brug for at skabe lokal udvikling, fremdrift og resultater - og ikke kun stagnation, nedskæringer og lukninger. SF vil gerne tage ansvar for den fremtidige udvikling - vi er også klar til brede samarbejder - men med en regering der i ni år konsekvent har valgt O-løsningen, så er det måske lidt meget forlangt, at SF også skal stå på mål for den voldsomme velfærdsudhuling, der er sket i den periode. Så der er ikke tale om at vaske hænder (som Elin Madsen tidligere har beskrevet), men om at placere ansvaret, hvor det rettelig hører hjemme