Lokalpolitik

Kære kommende kommunalpolitikere

fdBØRN & FRITID: Som forældre til tre drenge i alderen 4, 12 og 15 år har vi været igennem hele "pasningsmøllen" i vores hjemkommune Hobro. Vi og vore børn er og har været glade for diverse tilbud, som starter i dagplejen og slutter i klubben. Netop klubtilbuddet vil vi gerne sætte fokus på. Vi håber, at I vil arbejde på at videreføre og implementere klubtilbud for de lidt større børn i vores nye storkommune. Når begge forældre er udearbejdende og familien først kan samles sidst på eftermiddagen, er det betryggende at vide, at børnene fra 3. klasse til og med 5. klasse - ca. 10-12 år - kan opholde sig i trygge rammer med kompetente voksne, der sætter fokus på fritidsmuligheder og det sociale liv. Vi er overbeviste om, at børnene lærer mere af at være sammen med jævnaldrende i nærvær af voksne, der tør udstikke klare rammer for samværet, end at skulle klare sig selv, fordi der ikke er noget valg, indtil forældrene kommer hjem fra arbejde. Klubberne er et godt tilbud for børnene - og tillige en forebyggende foranstaltning. Hvem vil arbejde for et godt børneliv i Mariagerfjord Kommune - og hvordan? I spændt forventning om lokaldebat...