Sæby

Kære mænd - kom nu frem

SÆBY:Børns Voksenvenner i Nordjylland præsenterer et tilbud til mænd, som stadig har lyst til at dyrke drengen i sig selv - og det er foreningens overbevisning, at mange mænd mangler muligheden for igen at være dreng, hvor det er tilladt at hoppe i vandpytter, uden folk ser undrende til. - I foreningen Børns Voksenvenner har vi en lang venteliste af drenge, som har lyst til at spille fodbold og paintball, fiske, klatre i træer, tumle og skrue i motorer, og som sætter muligheden for en god mandesnak højt. Alt for ofte forbinder vi børn med deres mor, uden at tænke på de ressourcer og egenskaber mænd repræsenterer. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der er en grund til at mænd og kvinder SAMMEN sætter børn i denne verden. Det er tydeligt, at der er brug for de påvirkninger begge køn giver, siger Leah Jacobsen. Mange børn søger mændene i de institutioner de færdes i, fritidshjem, klubber, skoler o.s.v. Det er dog ofte et problem at dele denne voksne mandemodel med 20 andre drenge. Behovet bliver vakt, men langt fra dækket. - De mænd, vi søger, skal turde være forbilleder. Og de skal have tid, lyst og overskud til at give noget videre til næste generation, siger Leaf Jacobsen.