Lokalpolitik

Kære Niels Hausgaard

FOLKEAFSTEMNING:Det kommunale flertal er bestemt ikke i kridthuset hos mig. Det har forhindret, at Løkken fik midler til at renovere Vendsyssels Plantage uden til gengæld at ville bevilge et tilsvarende beløb. Men det bevirker dog ikke, at jeg insinuerer, at flertallet af kommunens politikere er dovne, sløve, trætte, ligeglade, forvirrede, arrogante eller oven i købet får penge under bordet, som du tillader dig at antyde, fordi flertallet tilfældigvis i en anden sag ikke har samme mening som du. Som tilflytter oplever jeg, at Løkken-Vrå Kommune er en ideel størrelse med en fornem blanding af kultur og natur. I min ungdom var højskolen i Vrå og naturen i Løkken en stærk del af min tilværelse. Allerhelst så jeg vel, at denne kommune fortsat kunne stå alene. Men det vil MAN ikke. For fremtiden skal vore 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer erstattes med 3-5. På landsbasis erstattes 2000 folkevalgte med et tilsvarende antal embedsmænd. Bliver det mon bedre? Ja, vi kan da håbe, at flertallet i en storkommune har bedre forståelse for en plantage, der ligger forblæst af vestenvinden. Men tilbage til dit problem, Niels Hausgaard. Du mener, at man skal foranstalte en folkeafstemning i Løkken-Vrå Kommune om, hvem vi skal slå os sammen med. Skal det være Brønderslev eller Hjørring? Du opfattede de tre kommunalbestyrelsesmedlemmer, der var enig med dig på kommunalbestyrelsesmødet, som dem, der passede deres arbejde, mens resten var dovne, sløve osv. Du glemmer dog at fortælle, at de dovne, sløve osv. efterlyste en tekst til en stemmeseddel. Det ønskede de tre arbejdsomme kommunalbestyrelsesmedlemmer heller ikke at vove sig ud i. Det må embedsmændene finde ud af, sagde de. Men så let slipper du ikke. Du kan fyre en masse uforskammetheder af (og du skuffer mig ved tilsyneladende at have glemt din legendariske humor og ironi) men lad os se teksten på den stemmeseddel, der præcis kan vejlede vores kommunalbestyrelse, så de får en entydig orientering om, hvad vælgerne ønsker. Du forventer at borgmesteren skal svare på dit retoriske spørgsmål, ellers må du tolke det sådan, at han tilslutter sig din fortolkning. Kære Niels Hausgaard. Du ved, at jeg sætter stor pris på dig som menneske, men her er du spændt for en vogn uden hjul. Nu må du altså ryste op med en klar tekst på en stemmeseddel, så alle får syn for, at det er dig, som har ret og alle de dovne, sløve osv. kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har uret. Så selv den uforskammede borgmester må bøje sig for dit klare intellekt. Hvorledes ser teksten på den stemmeseddel, du ønsker til afstemning i kommunen, nøjagtig ud?