Tårs

Kære Ole Albæk

BUSKØRSEL:Under byrådets budgetbehandling skosede du SF for at koncentrere sig for meget om sundhedspolitik ¿ og efterlyste, at vi tog mere fat på andre områder. Men jeg skal sandelig love for at tomahavken bliver løftet, hvis man træder ind på Børne- og Undervisningsdomænet. Det var på et planstrategimøde på Tårs Skole (hvor jeg faktisk var den eneste af de indbudte politikere der var mødt op, men hvor Jens Vestergaard (V) uden varsel sprang beredvilligt til, så vi trods alt mindede om et panel), at spørgsmålet om buskørsel i Tårs-området blev rejst af mange bekymrede forældre. Jeg har i første omgang ladet spørgsmålet gå gennem min SF-kollega, og jeg har læst referater fra jeres møder, men må blot konstatere, at udvalget har valgt at begrænse buskørslen, inden de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser var undersøgt. Jeg kender de lokale forhold særdeles godt og deler derfor til fulde forældrenes bekymring. Jeg synes ganske enkelt, at det er en uheldig disposition man har foretaget. At man af den grund skal kaldes ¿letbenet populistisk polemiker¿ er måske lige flot nok. Skulle vi nu ikke prøve at snakke substans i stedet for at uddele ¿ærestitler¿? Det ville klæde tonen i den politiske debat - og måske oven i købet højne borgernes respekt for vores fælles hverv.