Lokalpolitik

Kære politikere - kom i arbejdstøjet !

lokalpolitik: @Brød.9.u-indrykTræls at være socialdemokrat, siger Ole Christensen til generalforsamlingen. Det er vi nogen, der i mange år har syntes, det måtte være, og nu går det da også op for dem selv. Og så er socialdemokraterne godt og grundig træt af den lokalpolitiske situation. Ole C beskylder flertallet i byrådet for bevidst at holde dem uden for politisk indflydelse. Hvordan var det nu socialdemokraterne selv opførte sig , da de havde flertal i Brovst Byråd. Da kunne man virkelig tale om, at sagerne var afgjort på forhånd. Socialdemokraternes gruppeformand kunne dog glæde sig over, at kommunens økonomiske udvikling var vendt til det bedre med en fornuftig kassebeholdning, og at der nu er sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Men sandelig om ikke Ole Christensen ville tage æren for denne fornuftige politik, selv om han i samme åndedrag påstår, de holdes uden for al indflydelse. Ak ja, hvem mon det er, der går i for små sko ? Og her har han fuldstændig ret, det skulle være forbudt at gå i så små sko. Fakta er, at Brovst kommune, for første gang i flere år, skattenedsættelsen til trods, har en sund økonomi. Budgettet for 2003 indeholder mange positive elementer. Man kunne nævne en kassebeholdning på 34 mio. kroner, driftsoverskud på 5 mio. kroner, kassehenlæggelse på ca. 3 mio. kroner samt store afdrag på de langfristede lån. Endelig står det vel stadigvæk klart for alle, at det var socialdemokraterne selv, der meldte fra ved budgetlægningen, fordi man mente, at budgettet for 2003 var uansvarligt. Socialdemokraterne meldte altså selv fra og blev ikke holdt udenfor. Det er faktisk ikke så træls at være borger i Brovst kommune. Men det er rigtig træls, at valgte medlemmer til kommunalbestyrelsen føler sig så afmægtige - hvad med at komme i arbejdstøjet og komme i gang med at arbejde for helheden?