Bindslev

Kære Susanne Sander

DEBAT

Den 24.8.09 fremsendte Landsforeningen for Gylleramte et begrundet erstatningskrav til Hjørring kommune att. borgmester Finn Olesen. Kravet vedrører den i NORDJYSKE og i tv omtalte Bindslev-skandale. Beløb i størrelsesordenen 300.000 kr. til 700.000 kr. Hvad er din og din gruppes holdning til det fremsendte erstatningskrav? Der erindres om, at en kommune kan og i visse tilfælde skal sige nej til en udvidelse. Som det er dig bekendt, har Hjørring byråd overdraget kompetencen vedr. svinefarmsudvidelser til medarbejdere i miljøforvaltningen. Finder du det i orden, at spørgsmål af stor samfundsmæssig betydning overdrages til ikke-folkevalgte, og ønsker du ordningen opretholdt efter 1. januar 2010?