Kære taskforce

DEBAT

Hirtshals 13. februar 2011 05:00

Jeg har med undren læst taskforces læserbrev fra 10.februar. Min undren er, hvilket formål der er med læserbrevet - og med baggrund i fejlagtige oplysninger. Byrådets ramme for anlæg er bevilget af regeringen i finansloven, for at understøtte byggesektoren. Derfor skal anlægsprojekterne gennemføres i 2011, så en henslængt negativ bemærkning fra taskforce til byrådets godkendelse er ikke virkeligheden. Afledte anlægsprojekter fra strukturændringer er der oplyst om i arbejdet med helhedsplanen, herunder anlægsprojekter i Hirtshals som følge af lukning af en skole. Stigningen på 1,3 mio kr. på Hirtshals Skole skyldes alene skærpede krav fra byggemyndigheden, idet beløbet var estimeret til 8,7 mill. kr. Påstanden om et større byggeri på Højene Skole end der er behov for, må skyldes uvidenhed. Selvfølgelig bliver der ikke bygget lokaler, som skolen ikke har brug for. Projektet har mange år på bagen, og hovedmålet er udfasning af midlertidige pavilloner med blivende byggeri. Projektet har været kendt i budgetterne i flere år, hvilket fremgår af overslagsår i budgetmaterialet. Jeg inviterer taskforce-gruppen til dialogmøde, hvor vi yderligere kan drøfte anlægsprojekterne i 2011, samt andre relevante emner. Mit mål er, at taskforce-gruppen får korrekte oplysninger og begrundelser, så taskforce-gruppen ikke forfører borgerne med »hylende sirener», som der bliver fremført i læserbrevet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...