Kærgården skaber debat

Ole Bruun mener, at et byggeri er et alt for stort indgreb i det bakkede landskab.

Ejeren af Kærgården ønsker at udvide sin besætning - en plan der møder modstand i Hallund. Et flertal i Teknik- og miljøudvalget siger god for byggeriet, forudsat at projektet kan opnå den nødvendige miljøgodkendelse. Foto: Kurt Bering

Ejeren af Kærgården ønsker at udvide sin besætning - en plan der møder modstand i Hallund. Et flertal i Teknik- og miljøudvalget siger god for byggeriet, forudsat at projektet kan opnå den nødvendige miljøgodkendelse. Foto: Kurt Bering

Ejeren af Kærgården ved Hallund ønsker at bygge nye stalde og udvide sin bedrift, og sagen har givet debat i Teknik- og miljøudvalget. Udvalgsmedlem Ole Bruun (S) undrer sig over, at flertallet ifølge Karsten Frederiksen læner sig op ad to afgørelser fra Hjørring Kommune. Flertallet i Teknik- og miljøudvalget er parat til at give grønt lys for byggeriet forudsat, at landmanden kan opfylde betingelserne i en kommende miljøgodkendelse. Og det politiske flertal i udvalget læner sig op ad to tilladelser fra Hjørring Kommune, der ifølge Karsten Frederiksen ligner Hallund-sagen. Men denne vurdering deler Ole Bruun ikke. - Der er alt for få oplysninger i de to sager fra Hjørring Kommune til, at jeg kan vurdere, om de ligner sagen fra Hallund, siger Ole Bruun og påpeger, at sagerne er fremsendt fra LandboNord, der skal tale landmandens sag. - Hvis formanden har yderligere oplysninger i sagerne fra Hjørring, må de forelægges udvalget. Og hvis vi skal have et ordentligt grundlag at træffe afgørelse ud fra, skal vi vel også præsenteres for eksempler på afslag, mener Ole Bruun. Han stemte som eneste medlem i Teknik- og miljøudvalget imod et nybyggeri på Kærgården, og det gjorde han på baggrund af en besigtigelse af stedet. - Min opfattelse er, at der sker landskabelig skade på området, hvis landemanden får lov at bygge to stalde ved sin ejedom. Ganske vist skal staldene bygges i en dal, men ejendommen ligger i et meget bakket område, og der skal flyttes meget jord for at give plads til det massive byggeri. Det vil ændre landskabet meget, tilføjer Ole Bruun. Han konkluderer samtidig, at sagen langt fra er afgjort, idet der nu skal ske en miljøvurdering af projektet. Landmandens ønske om at udvide sin svinebesætning fra 255 dyreenheder til 499, har fået 17 naboer samt Danmarks Naturfredningsforening til at reagere. De mener, at det omkringliggende landskab vil blive skæmmet af et nybyggeri, og de frygter gener i form af øget trafik og lugtgener.