Kærkommen julegave

Uanset hvordan beskæftigelsessituationen udvikler sig i fremtiden, vil der altid være behov for veluddannet arbejdskraft.

Især i Nordjylland, hvor et forholdsvist stort antal nordjyder befinder sig i kategorien ”ufaglærte” eller blot har en nødtørftig uddannelse og som derfor er særligt udsatte, når der er færre job i virksomhederne. Derfor håber jeg, at nordjyderne er meget opmærksomme på, at regeringen nu gør det nemmere at få økonomien til at hænge sammen for de studerende, der er på vej ud på arbejdsmarkedet. Som Venstre lovede i den seneste valgkamp hæves de studerendes fribeløb (indkomst inden der skal betales skat) fra 6370 til 7870 kroner pr. måned. Det vil give mange af de studerende mulighed for at arbejde 15-16 timer om ugen, før de trækkes i SU – og på årsbasis vil de altså kunne tjene 18.000 kroner mere end tidligere. Jeg ved, at mange ufaglærte undlader at gå i gang med en uddannelse alene med den begrundelse, at de ikke har råd. Så en ændring af fribeløbet giver dem forhåbentlig det nødvendige økonomiske løft, så de kan gennemføre en uddannelse. Regeringen har også forbedret økonomien for de studerende, som har børn eller får børn under deres uddannelse, idet det såkaldte tillægsstipendium sættes op til godt 5.000 kroner pr. måned for enlige forsørgere og cirka 2.000 kroner pr. person, hvis der er to forsørgere, når begge er på SU. Det giver kvinder mulighed for at få børn, mens de er i gang med deres uddannelse – og dermed får ligestillingen også et løft, fordi de unge kvinder nu kan få børn, inden de starter på et karriereforløb. Disse økonomiske tiltag gør det imidlertid ikke alene. Kommunerne, regionen og staten skal – sammen med de private virksomheder – sørge for et tilstrækkeligt antal studierelevante job. I den forbindelse halter Nordjylland efter både Århus og København. Når de studerende til sin tid skal ud på arbejdsmarkedet, bliver der også skelet kraftigt til den erhvervserfaring, som de pågældende har fået undervejs. Og de studierelevante jobs er dermed et væsentligt element i bestræbelserne på at fastholde de unge mennesker i Nordjylland. Så de studerende vil forhåbentlig betragte disse politiske tiltag som en kærkommen julegave.