Kærlig pleje til det sidste

Vores elskede far, svigerfar, mand og morfar måtte 6.6.08 tage ophold på plejehjemmet Absalonsgård, Absalonsgade 9 i Aalborg. Forude lå næsten to måneder med ophold på sygehuset, talrige operationer og mange smerter.

Allerede før vores far ankom, traf vi plejehjemmets leder, Pia Madsen, der med stor venlighed, tålmodighed og indfølelse formåede at give os tryghed. Det var så vigtigt og godt i en forvirret og ulykkelig livsituation, hvor vores mor og far efter 53 års ægteskab skulle skilles ad. Da far 6.6 ankom til plejehjemmet, blev han modtaget af personalet, der hurtigt formåede at gøre ham tryg og fortrolig med omgivelserne. Det var godt at se, at personalet behandlede beboerne med varme og medmenneskelighed, sad med ved bordet til måltiderne og sørgede for, at hver enkelt fik lige, hvad de ønskede og havde brug for. Der herskede på hjemmet en ro og en tydelig respekt for beboerne som mennesker. Selv i de mest private situationer præsterede personalet at behandle beboerne med respekt, således at deres værdighed kunne forblive intakt. Da vores far blev tiltagende dårligere og måtte blive i sin seng og herefter hurtigt blev så syg, at palliativt team måtte indover sammen med hjemmesygeplejersker, følte vi, at personalet i endnu højere grad gjorde alt for at hjælpe. De var om far hele tiden, og da han til sidst var meget langt væk, men stadig kunne høre os, oplevede vi, at de, når familien trængte til lidt luft, sad hos far og holdt ham i hånden, og en enkelt sang endog for ham. Vi blev som familie serviceret med mad og drikke, fint anrettet på bakke. Personalets fine forståelse og medmenneskelige omsorg betød, at vores far og mand fik en smuk og rolig sidste tid. Han sov stille ind med familien omkring sig – uden angst og i tryghed. De sygeplejersker, der gennem fars sidste dage kom og gav ham smertestillende medicin, var ligeledes med deres kærlige og rolige omsorg med til at hjælpe os og trøste os, ligesom de også hele tiden talte til far og fortalte ham, hvad der skulle ske. Vi takker af hjertet for den fantastiske behandling og omsorg, vores far, svigerfar, mand og morfar og vi selv modtog fra personalet på plejehjemmet Absalonsgård. Og må tilføje, at vi bestemt ikke synes, at plejehjemspersonale får den løn, de fortjener! Tak til Pia, Birtha, "Fila", Birte, Elsebeth, Anne Sofie, Helle, Elke, Daniel, Ulla og Tove samt alle andre, der gav vores dejlige far en værdig afslutning.