Kærlighedens prøvelser

"You can't hold back spring"

Denne udstilling er en beskrivelse af kærlighedens komplekse natur totalt blottet for sødladen banalitet. Den unge fremstormende kunstner Jacob Rantzau udstiller sine stærke passionsmættede malerier på Galerie Wolfsen. Personerne optræder i mørke rum, der er oplyst af kraftige spotlights med stor dramatisk effekt. Billederne er inspireret af de gamle 1600-tals mestre fra Italien og Nederlandene. De beskriver kærlighedens problematiske, mangeartede natur. De er udført med kompetent malerisk styrke, hvorved mange af kærlighedens dilemmaer kommer på bane. De beskrives i en række malerier af kvinder, der bløder efter at have været udsat for voldelige handlinger. Det ses klart i et portræt af en ung kvinde, hvis hvide bluse er gennemvædet af blod. Titlen: "All my blood for a gently smile upon her lips". Kærlighedens paradoksale natur lyser ud af billedet. Det samme gælder værket: "Last chance", hvor et ældre ægtepar sætter deres kærlighed på en barsk prøve under en omfavnelse, der i øvrigt virker kærlig. Hun truer med at stikke en syl i mandens ene øje. Han ser tillidsfuldt på kvinden under den ultimative prøve på deres indbyrdes kærlighed. En blind kvinde har på et andet billede slået op i en bog med titlen: "Book of love". Bogen består af blanke hvide sider. Kærlighedens kompleksitet kan ikke belyses fyldestgørende i en bog, og slet ikke hvis læseren er blind. På billedet: "Love act", holder en mand, der umiskendeligt ligner kunstneren selv, en baby op hængende i en fod. Grebet slippes og babyen falder mod jorden. Hvorvidt udfaldet ender lykkeligt, vides ikke. Det må være den ultimative prøve på kærlighedens natur. Som det vist fremgår, er Jakob Rantzaus værker ikke ligefrem præget af pladderromantiske forestillinger om, hvad kærlighedens væsen indeholder. Man forlader udstillingen i dybe tanker kredsende om begrebet kærlighedens modstridende aspekter. Leif Bøgh kultur@nordjyske.dk Jacob Rantzau: "You can't hold back spring" Galerie Wolfsen Til 28. maj.