Agger

Kærlighedsbreve fra Jesus

BEDSTED:Fredag-lørdag 18.-19. januar afvikles det traditionsrige mandsstævne i Bedsted Missionshus. Temaet er i år ¿Kærlighedsbreve fra Jesus¿, og det er indremissionær Carsten Mikkelsen, Kolding, der medvirker sammen med den lokale sognepræst, Ole W. Jakobsen. Arrangementet starter fredag formiddag, og programmet kan rekvireres hos den lokale indremissionær, Henning Filipsen, Koldby. Fredag er der i øvrigt festaften, hvortil også kvinder er inviteret med, og her medvirker Mandskoret fra Agger, fortæller stævneudvalgsformand Egon Johansen, Hørdum. Han tilføjer, at selv om arrangør er Indre Mission-kredsen for Sydthy og Thyholm er også nordthyboer velkomne. dl.

Breaking
Følg snestormens rasen live. Trafikken i hårdknude ved Aalborg
Luk