Kært sted trukket ned i sølet

KLITGÅRDEN:Klitgården er et af de gode barndomsminder fra min opvækst i Skagen. Et hus, som stod knejsende og stolt ved vandet, omgærdet af respekt og spænding før ankomsten af de kongelige gæster. Starten på sommeren, hvor der gik et sus igennem byen, og i nogle uger forvandlede vinterens lidt grå atmosfære til en palet af muntre farver. Dette hus, dette sted, som for mange skagboer er et kært minde, er blevet trukket ned i sølet af en bestyrelse, som helt har glemt almindelig anstændighed og ansvarlig ledelsesstil. Idet jeg ikke er en del af en ”skinger polemik”, som Bent Hardervig (8.7.) beskriver situationen (på hvilken side har han engageret sig?), undrer det mig, hvordan en udenforstående som Bent Hardervig, der hverken er ansat på Klitgården eller medlem af bestyrelsen, kan have en så detaljeret viden om den daglige ledelse, bestyrelsens arbejde og tilligemed føre sig frem som talsmand med opdigtede/uofficielle begrundelser for den tidligere leder, Henning Dochweilers afskedigelse. Begrundelser, som end ikke den afskedigede, offentligheden eller Klitgårdens Venneforening er bekendt med. Der må et og andet sted være en alvorlig lækage i den tavshedspligt som ethvert bestyrelsesmedlem og dermed også bestyrelsens formand er underlagt. Bent Hardervigs åbenbare indsigt i bestyrelsens arbejde, tyder på ret grove overtrædelser af rimelig omgang med fortrolig viden. Det må også for de mange, der støttede etableringen af refugiet, være ganske fornærmende, at Karen Krause-Jensen omtales som ”den fremmeste initiativtager”. Modsat Bent Hardervig har jeg ikke nogen viden om honorar til formanden for fondens bestyrelse, men det er vel ikke usædvanligt at påtage sig en bestyrelsespost eller et formandskab på frivillig og ulønnet basis, når man brænder for en sag. Der er for mange næppe tvivl om, at Henning Dochweilers engagement og udadvendte aktivitet på Refugiet Klitgården og uden for områdets marehalmdækkede klitter, har haft afgørende betydning for Refugiets belægningsmæssige (og økonomiske) fremgang i den tid, han har været daglig leder.