Kafka for fortsættere

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

EFTERLADTE FORTÆLLINGER samler næsten 90 tekster fra før 1912 til kort før Kafkas død i 1924.

NOVELLER Franz Kafka: "Fortællinger" og "Efterladte fortællinger" # # # # ¤ ¤ "Da Gregor Samsa en morgen vågnede af urolige drømme, fandt han sig i sin seng forvandlet til et uhyre kryb. Han lå på sin panseragtigt hårde ryg, og når han løftede hovedet helt, så han sin hvælvede, brune bug, der var opdelt i bueformede bælter"... På tværs af, hvad man ellers bliver bombarderet med af indtryk fra morgen til aften, er der fortællinger, der bliver hængende. Og som man som læser bliver hængende i. Som for eksempel "Forvandlingen", skrevet i 1912 og trykt i 1915 og absolut et af hovedattraktionerne i "Fortællinger", der sammen med "Efterladte fortællinger" samler alt, hvad en af de mest krøllede forfatterhjerner i Europa, Franz Kafka, nåede at skrive, men ikke nødvendigvis udgive inden sin død 3. juni 1924 på et sanatorium i nærheden af Wien. Strengt taget ligger der bag de to udgivelser et brud på alle regler, såvel juridiske som moralske, for inden sin død bønfaldt Kafka vennen Max Brod om at brænde alt, "dagbøger, manuskripter, andres og egne breve, tegninger og så videre". Brod trodsede Kafka - og her er et af resultaterne: Et par udgivelser, som mange steder er mindst lige så labyrintiske som selve forfatterskabet. På den ene side rummer de næsten 700 sider masser af læseoplevelser, ikke bare den uforglemmelige "Forvandlingen" (et mageløst studie i at føle sig fremmedgjort), men også den gennemført modbydelige "I straffekolonien", der virker som en drejebog for blandt andre nazisternes tortur. For ikke at tale om uhyggelige, stærkt Edgar Allen Poe-farvede "En drøm". Og den nærmest forbilledlige "En sultekunster" om at sætte alt ind for kunstens skyld. På den anden side står den sagesløse læser også tilbage med fragmenter og stumper til noget, der uden tvivl kunne være blevet til noget større, f.eks. "Bryllupsforberedelser på landet", der skæmmes af, at ikke alle sider af manuskriptet har været til at finde (så ja, handlingen er ret springende) og den højst forvirrende "Beskrivelse af en kamp", der virkelig består af stumper og stykker og besynderlige omveje. "Fortællinger", men måske især "Efterladte fortællinger" henvender sig til dem, der én gang har "brændt sig på" vel nok især Kafkas dybt foruroligende "Processen", og som gerne vil læse mere om stille desperation, åndelig indelukkethed, ensomhed og følelsen af at føle sig udenfor, næsten uanset hvor meget der skal kæmpes for det. Og næsten uanset hvor ofte man som læser kan risikere at ryge i grøften, fordi der et vist stykke ad vejen er tale om stemnings- og handlingsglimt, hvoraf en del virker, som om de en dag skulle have indgået i andre Kafka-romaner. Ove Nørhave ove.noerhave@nordjyske.dk { Franz Kafka: "Fortællinger" 268 sider, 250 kr. (vejl.) { Franz Kafka: "Efterladte fortællinger". 420 sider, 300 kr. Samlet pris for begge bind 450 kr. (vejl.)