Kafkask sag ved Teknisk Forvaltning

PARKERING:Ved Statsamtets mellemkomst har vi nu endelig fået indsigt i samtlige sagsakter og notater angående den ulovlige biltrafik ind til de uden ansøgning anlagte parkeringspladser foran andelsboligforeningen Havblik. De kafkaske aspekter af sagen kan blandt meget andet illustreres med et mødenotat fra Teknisk Forvaltning, hvoraf det fremgår, at nogle beboere i nabolaget minsandten mener, at de engang af kommunen har fået en mundtlig tilladelse til kørsel i bil på gangstien, hvilket mildest talt er en mærkelig udmelding. Dermed kan det nemlig konstateres, at der enten på forvaltningen sidder en navngiven embedsmand, der mener sig i besiddelse af beføjelser, som end ikke politimesteren har, hvilket desværre ikke længere kan overraske, da fungerende borgmester Ole Albæk tidligere har beklaget en lignende udtalelse fra en af de ansatte. Eller der er simpelthen slet ikke hold i beboernes påstand. Siden december 2005 har det dog heldigvis stået klart, at al parkering foran andelsboligforeningen udtrykkeligt er forbudt. Ligesom kommunen altså af gode grunde heller ikke kan tillade biltrafik på gangstien foran Havblik. Derfor mangler vi nu kun, at myndighederne efter snart et par års nytteløs trampen rundt i sagen får sat magt bag beslutningen og effektueret forbudene, men det kommer velsagtens engang med tiden.