Kaj MOgensen

Født 1942 i København. Sognepræst i Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg siden 1984. Cand. theol. 1970 fra Københavns Universitet. Gift og far til fem børn. Har undervist og udgivet flere bøger til undervisning i kristendom og kristendomskundskab især i folkeskolen. Præst i Thy i mere end 20 år og fast skribent i NORDJYSKEs Thisted-sektion. Mener ikke, at Gud deler menneskeheden i frelste og fortabte, der pines til evig tid i helvede. Kirkens højrefløj har taget kraftig afstand fra hans teologi og forkyndelse og har uden held forsøgt at få ham stillet for en præsteret. Men er Satans helvede og den grumme fortabelse ikke en afgørende del af kristendommen? Gud er vel ikke bare god? Er det ikke at udvande folkekirken at fjerne helvede? Det har NORDJYSKE bedt Kaj Mogensen skrive om.