Lokalpolitik

Kaj Poulsen giver SF det gule kort

Socialdemokraternes smed beskylder SF for at bremse udviklingen i byen

AALBORG:- Hvis SF med deres blot tre mandater i byrådet tror, at de kan stoppe alt, kan de godt tro om igen. Det socialdemokratiske byrådsmedlem, LO-formand Kaj Poulsen, stikker SF en advarsel. Eller som det hedder i fagbevægelsen: Et godt kammeratligt råd. - Først fik SF forhindret vandkulturhuset ved Gigantium, dernæst slugte vi udvidelsen af parkeringsafgiften for at få dem med i budgetforliget. Og nu vil de sælge Gigantium. Det virker ærligt talt, som om SF er ude på, at byen skal gå helt i stå, siger smeden. Advarslen er et kraftigt vink til SF om ikke at føre sig alt for voldsomt frem med forslag, der kommer helt på tværs af socialdemokratiske mærkesager. Gigantium er en af disse mærkesager. Kaj Poulsen fatter ikke, hvordan SF's medlem af skole- og kulturudvalget, Henrik Nielsen, overhovedet kan komme i tanke om at foreslå at sælge Gigantium. - Derimod kan jeg blive lidt forundret over, at slet ingen snakker om Musikkens Hus, når det er på tale, hvor der kan spares nogle penge. - Hvis der er noget, som er ekstravagant her i Aalborg, så er det Musikkens Hus, som jeg vel at mærke selv er tilhænger af bliver bygget. - Det bliver hverken arbejdsmand Hansen eller smed Poulsen, der kommer til at benytte Musikkens Hus, som kommer til at koste kommunen 15-20 millioner i årlige driftsudgifter. Nej, der bliver byens elite. Gigantium derimod bliver i allerhøjeste grad benyttet flittigt af ganske almindelige borgere, og besøgstallene overstiger langt det, vi havde forestillet os, inden det blev bygget, konstaterer Kaj Poulsen. Når SF - og Kristeligt Folkeparti - ønsker undersøgt mulighederne for at sælge Gigantium, er det fordi bestyrelsen har foreslået, at der investeres omkring 30 millioner i at gøre stedet til en rigtig multihal med mange anvendelsesmuligheder. Bestyrelsen er kommet med sit oplæg til byrådet, fordi der er store miljøproblemer med den nuværende indendørs fodboldbane. Støvet fra sandet, der er strøet ud over banen, udgør en sundhedsrisiko. Støvet dæmpes i øjeblikket ved vanding, men fugtigheden risikerer på længere sigt at ødelægge tagkonstruktionen. Derfor foreslår bestyrelsen, at anvendelsen af Gigantium ændres totalt til forskellige boldspil, koncertarrangementer, udstillinger og mulighed for hurtigt at opbygge en stor sportsarena med plads til flere tusinde tilskuere. - Hvis vi solgte Gigantium til en privat investor, ville vedkommende jo helt sikkert benytte hallen til det, der giver det største afkast. Og så tvivler jeg stærkt på, at der vil være plads til breddeidrætten, som i den grad mangler halkapacitet i Aalborg. Jeg synes, at SF burde styre sine privatiseringslyster, siger Kaj Poulsen, der selv er medlem af Gigantiums bestyrelse. Stik modsat SF er Kaj Poulsen villig til at ofre mere end 30 millioner kroner på Gigantium, hvis det betyder at der også bliver en skøjtehal. - Der er hårdt brug for en ny skøjtehal i Aalborg, og hvis det på en eller anden måde kan bygges ind i Gigantium, vil det være fint. Jeg synes, at alle muligheder bør undersøges. Under alle omstændigheder er det efter Kaj Poulsen mening nødvendigt med nogle flere omklædningsrum end de fire, der findes i dag, samt bedre toiletforhold og mulighed for at anrette mad til større selskaber. De faciliteter har Gigantium slet ikke i dag.