Kaj Poulsen ser spøgelser

Lokalpolitik 15. februar 2005 05:00

VALGFORBUND: Byrådsmedlem og formand for LO i Aalborg Kaj Poulsen er i et debatindlæg 4. februar ude med riven mod mig og SF. Årsagen er, at SFs medlemmer på den årlige generalforsamling har udskudt afgørelsen om at indgå i et eventuelt valgforbund med Socialdemokraterne til efterårets kommunalvalg. Partiet tager således stilling til spørgsmålet i midten af marts. Det betyder, at alle SF-medlemmer i den nye store Aalborg kommune får mulighed for at deltage i beslutningen. I virkeligheden en naturlig og logisk beslutning! Kaj Poulsens timing af sin kritik skal jeg derimod ikke forholde mig til - derimod en række af LO-formandens udsagn. For det første har SFs medlemmer på generalforsamlingen blot peget på 3 eksempler, hvor der er og har været uenighed mellem SF og Socialdemokraterne. En uenighed som medlemmerne finder bemærkelsesværdige. Det drejer sig om Socialdemokraternes holdning til Egholmlinieføringen, detailhandelsplanlægningen i kommunen samt kommunens nylige salg af aktierne i Elsam. Kaj Poulsen postulerer i forholde til disse eksempler, at SF skulle bane vejen for en Egholmforbindelse, fordi vi - på linie med Poulsen selv - har sagt god for en vejstruktur, hvor vejbanerne indsnævres på Nyhavnsgade. Postulatet er tomt. Undersøgelserne af trafikken forløb og afvikling i forbindelse med VVM-undersøgelsen viser, at væksten på den pågældende vejstrækning kun har marginal betydning i det konkrete valg af linieføring. Det er faktisk min påstand, at en udbygning af vejene på begge sider af den eksisterende Limfjordstunnel vil fjerne en væsentlig barriere og dermed sikre, at 40-45% af bilisterne, der i dag passerer Nyhavnsgade uden et decideret ærinde i stedet vil vælge turen gennem tunnelen. Endvidere nævner Kaj Poulsen også at spørgsmålet om salg af Elsamaktierne ikke på daværende tidspunkt var afgjort. Det blev det efterfølgende - og kun Kaj Poulsen selv stemte sammen med SF og de Radikale imod salget. Detailhandelsspørgsmålet berøres ikke af LO-formanden. Det gør til gengæld min rolle ved den første konstituering jeg deltog i. Det må efterhånden være de færreste, der er i tvivl om, at jeg for længst har erkendt, at jeg overspillede min rolle ved disse forhandlinger. Forløbet dengang har derimod fået Socialdemokraterne til at interessere sig for at lave valgforbund med SF. Tidligere havde dette ikke den store interesse fra det store parti. Man kan grunde over, hvorfor? Et godt bud er selvfølgelig, at man derved som det store parti som hovedregel altid drager fordel af et sådant forbund. Det giver en mandatmæssig fordel, hvilket vi så ved forrige kommunalvalg, hvor Socialdemokraterne fik absolut flertal i byrådet bl.a. på baggrund af valgforbundet mellem S, SF og Enhedslisten. Den situation ønskede vi ikke at gentage ved sidste valg, hvor vi i øvrigt heller ikke nævnte eller kom med antydninger af at gennemføre den såkaldte Vejle-model, selvom muligheden var tilstede. Til gengæld gennemførte vi en fornuftig konstituering med Socialdemokraterne. Det kan vi givet gøre igen. Med eller uden et valgforbund er SFs medlemmers afgørelse. Ikke min!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...