Kald det bare for rundbold

Valsgaard Skole har fundet recepten på at lokke forældre i hobetal til årsmøde i skolebestyrelsen: Invitér børnene med til en gang fælles rundbold, og når børn og voksne så har haft deres sjov sammen, går forældrene til møde, mens børnene spiller videre med lærere og pædagoger. På den konto troppede 220 forældre og børn - heraf 100 voksne - op på Valsgaard Skole. Hele syv rundboldbaner på de nye sportsarealer måtte i brug for at få plads til alle. - Alle tiders hyggelige aften, som sluttede med fællesgrill. Mon ikke, vi gentager ideen næste år, forudsiger skoleinspektør Susanne Zimmer. Nok så afgørende fik skolebestyrelsen sat forslag til målsætninger og værdigrundlag under fælles lup, idet forældrene satte sig i sammen i diskussionsgrupper, som gav feedback på bestyrelsens tanker. Herunder målsætningen om, at eleverne "gennem deres skolegang skal kunne tilegne sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, perosnlige udvikling". Skolebestyrelse og personalegruppe prøver nu at opsuge de mange input, inden man til efteråret vender tilbage med en temaaften for forældrene.