EMNER

Kald reformtraktat noget andet

Fortalerne for en afstemning om EU-reformtraktaten sætter spørgsmålstegn ved Danmarks repræsentative demokrati!

Man skal være varsom med at kræve en folkeafstemning om en sag, der egentlig ikke kræver en folkeafstemning. Vi har vel tillid til dem, vi vælger i Folketinget!? De seneste dages nyheder fra Holland og Storbritannien om at regeringerne ikke vil bringe reformtraktaten til en folkeafstemning, har også pustet til gløderne i den danske debat herom. Lad mig derfor benytte lejligheden for at gøre reklame for Det Radikale Venstres nyeste og gode forslag: Reformtraktaten skal først vedtages i Folketinget efter et folketingsvalg. Dermed kan vi alle i en regulær folketingsvalgkamp mulighed for at forholde sig til spørgsmålet om reformtraktaten. Samtidig med at vi beholder afstemningen der hvor den hører hjemme ¿ nemlig i Folketinget. Og apropos ¿befolkningens medejerskab¿, som flere EU-tilhængere bruger som argument for en folkeafstemning. Her mener jeg, det ville være synd at sende os alle til en afstemning om sådan en tynd kop te som reformtraktaten er. Det er faktisk synd at kalde den en reformtraktat. Hvorfor valgte man ikke at kalde den for ¿balance-struktur-traktat¿!? For det beskriver faktisk indholdet bedst. Vi skal ikke til en folkeafstemning om et par tekniske arbejdsvedtægter, som den foreliggende reformtraktat reelt er. Med ¿reformtraktaten¿ er der tale om en normal traktatændring, og derfor kan Danmark sagtens følge den normale procedure. Skulle der dog alligevel være tale om en suverænitetsafgivelse ifølge Grundloven, så har jeg fuld tiltro til at landets øverste jurister nok skal gøre indsigelse imod udeblivelsen af en folkeafstemning. Hvis man i Danmark absolut skal til en folkeafstemning, så skal det være om Danmarks fire EU-forbehold. Send dem endelig til folkeafstemning, så vi kan komme af med den hæmsko.