Lokalpolitik

Kalder byråds-svar manipulerende

Flemming Sten (K) ene om at gå imod byrådets opfordring til statsamtet om at genoptage gebyr-sag

SÆBY:Det enlige konservative medlem af Sæby Byråd, Flemming Sten, gik med kraftige indvendinger imod byrådets opfordring til Statsamtet Nordjylland om at genoptage behandlingen af sagen om miljøgebyr. På byrådsmødet erklærede Flemming Sten, at det forslag til svar til Statsamtet, byrådet behandlede, var manipulerende. Så skarpt ville han dog ikke formulere sig i den tilføjelse, han ønskede medsendt byrådets henvendelse til Statsamtet. Her ønskede han at nøjes med at tilkendegive, at der er tale om en "mangelfuld og vildledende" udtalelse. Det fik viceborgmester Erling Thomsen (Liste 2004) til at sige: -Det er for dårligt ikke at ville stå ved sine udtalelser. Flemming Sten:- Jeg bestemmer selv, hvilken ordlyd min skriftlige tilføjelse til byrådets brev skal have. Statsamtet Nordjylland har - som afløser for det tidligere Tilsynsrådet for Nordjylland Amt - kendt Sæby Kommunes opkrævning af et miljøgebyr hos virksomheder ulovligt. Det er sket i forbindelse med behandling af en klage fra Flemming Sten. Den henvendelse, byrådets 20 øvrige medlemmer vedtog at sende til statsamtet, er udarbejdet af kommunens advokat, Advokatfirmaet Bech-Bruun Dragsted, København. Det opfordrer i forbindelse med en længere redegørelse om kommunens opfattelse omkring miljøgebyret Statsamtet til at genoptage behandlingen af sagen - og til at omgøre afgørelsen. Det fremgår af henvendelsen til Statsamtet, at det er Sæby Kommunes opfattelse, at Statsamtet Nordjyllands afgørelse fra den 20. april "ikke synes at være i overensstemmelse med retspraksis på området.Desuden ses afgørelsen ikke at indeholde en fyldestgørende og tilstrækkelig klar forvaltningsretlig begrundelse for afgørelsens resultat". Opkrævning udsat Byrådet har i øvrigt vedtaget, at kommunens tekniske forvaltning skal tage initiativ til et møde med Frederikshavn og Skagen kommuner - de tre kommuner sammenlægges som bekendt fra 1. januar 2007 - med henblik på at udarbejde et fælles regelsæt for opkrævning af det så stærkt omdiskuterede miljøgebyr. Det ventes, at regelsættet vil kunne færdiggøres til august. På baggrund af opfordringen til Statsamtet om at genoptage behandlingen af sagen, har Sæby Byråd samtidig besluttet at udsætte opkrævningen af miljøgebyret i år. Det drejer sig om godt 400.000 kr. Planen er så i stedet næste år at tillægge 2005-gebyret gebyret for 2006 - opkrævet efter det nye fælles regelsæt, der som ovenfor nævnt synes på vej. Udsættelsen af gebyropkrævningen i år er vedtaget, fordi det erfaringsmæssigt tage en rum tid at få en sag behandlet iStatsamtet.