EMNER

Kaldet af Gud

Nødhjælpscenter ramme om bibelcamping

GATTEN:Uanset om man tror på Gud eller ej. Uanset om han er et begreb, som for den omstridte sognepræst i Taarbæk, eller virkelighed som for Elsie og Poul Thomsen, er det vel for de fleste imponerende, at Missions- og Nødhjælpscenteret Sarons Slette i Gatten på en måned har sendt 100 kubikmeter med tøj og køkkengrej afsted til Kiev i tre containere. Måske nok så imponerende er det også, at de netop i dag slutter den 21. bibelcamping, hvor der har overnattet et halvt hundrede deltagere på centret. Det hele begyndte tilbage i 1983, da Poul blev kaldet af Gud. Han slog ned i den store bog lige på Apostelenes gerninger, kapitel ni, vers 35, hvor der står skrevet om Peter, der ved et mirakel kunne rejse sig op og gå. - Der står ingen bestemt kirkelig retning bag, da det var Gud som kaldte, forklarer Elsie Thomsen. - Miraklet var i Lyda, men Poul hørte det som Gatten. De to har drevet landbrug i 35 år, men solgte dyrene i 1992 og gik på efterløn. De indledte deres kristne virksomhed i et telt på bar mark, men har efterhånden fået indrettet en egnet hal hjemme og fået udbygget centret med overnatningsmulighed for fyrre personer. Ved siden af overnatter gæster fra hele landet på campingplads. Bibelcampingen har i år varet fra lørdag i sidste uge og slutter altså i dag, søndag. Resten af året er der gang i nødhjælpsarbejdet, der startede med kørsel til Hviderusland i 1994 og senere til Ukraine og Moldova. - Poul har været afsted 36 gange gennem årene og var i januar i Kiev for at se et børnehjem, hvor voksne søger at lave nogle familieenheder for gadebørn. Da han var der, lovede han at se, hvad han kunne gøre for dem. Derfor er der også køkkengrej med containerne til Kiev, fortsætter Elsie, der skønner, at centret hvert år sender 200 tons nødhjælp afsted til Østeuropa. I den forløbne uge har deltagerne i Gatten hørt mange indlæg fra engagerede i det kirkelige arbejde, og flere sangkor har givet koncert. Blandt navnene er Torben Søndergård, H.K. Neerskov, Poul Thomsen, Flemming Berg, Bjarne Brohus, John Brandstrøm og Sven-Axel Conrad. Lørdag var der desuden et såkaldt partnermøde med evangelisten, Arild Edvardsen fra Sarons Dal i Norge, som har missionærer og evangelister i et par hundrede lande. Mange støtter hans arbejde også i Danmark, påpeger Elsie Thomsen. Det har ikke været ord og bøn alt sammen. For børnene har en nyanlagt legeplads gjort god gavn og lykke med en stor hoppepude. Sidst på aftenerne har der for de unge været møder med musik og talere, og om eftermiddagen har der været små kaffemøder med forskellige temaer på dagsordenen.