Kalkværkets historie i bogform

AGGERSUND:Efter godt to års forarbejde er Aggersund Kalkværks mere end 100 år lange historie nu på gaden i bogform. Det er den tidligere regnskabschef på kalkværket, Verner Bruhn, Aggersund, der efter 30 år tjeneste på virksomheden har skrevet værkets historie. Det er blevet til bogen "En æra i hvidt". Verner Bruhn gik i 1988 på pension. Skubbet til at komme igang med at skrive virksomhedens historie kom fra lederen af det lokalhistoriske arkiv i Løgstør, N.H. Lindhard, der ikke havde meget materiale om Aggersund Kalkværk på hylderne i lokalhistorisk arkiv. - Det var egentlig planen at lave et par A4-ark, der skulle gemmes på arkivet, men det udviklede sig til at dankalk, der ejer værket, ville have historien udgivet i bogform, fortæller Verner Bruhn, der ikke er ubekendt med skriveriet. Han har tidligere skrevet sine erindringer. Verner Bruhn skønner, at han har brugt 200-300 timer på arbejdet med bogen, men har ikke lavet nogen opgørelse. - Jeg har sat mig til tastaturet, når lysten var der - og det har såmænd lige så tit været midt nat som om dagen, fortæller den pensionerede regnskabschef, der forud for skriveprocessen har haft kontakt til en del tidligere ansatte. Han har også haft kontakt til sønnen efter afdøde inspektør Waage Jensen, der var ansat på værket i perioden fra 1926 til 1939. Her har Verner Bruhn blandt andet lånt en del af de mange billeder i bogen. En anden god kilde har været tidligere driftleder J.C. Jensen dagbog. Men generelt har det været svært at finde materiale om det gamle kalkværk. En tur til landsarkivet i Viborg kastede ikke meget materiale af sig. Ifølge mundtlige overleveringer skulle kalkværket, eller kridtværket, som det hed indtil 1948, være startet omkring 1896, hvilket til en vis grad også bekræftes ved granskning i tingbogen fra Næsborg sogn. Heraf fremgår det, at Mikael Mikkelsen 9. april 1896 overtog ejendommen og samtidig med lysningen af købesummen på 5000 kr. lod han tinglyse et lån på 2000 kr. til udnyttelse af "kridt forekomst produktion". Tilbage i 1896 var produktionsmængden dog beskedne få tons. I de over 100 år er produktionen blev tusinddoblet til over 500.000 tons årligt og omsætningen er i nyere tid nået op over 100 mio. kr. Med den nuværende kalkproduktion og de kalkressourcer, der stadig ligger ved Aggersund, forventes der også i de næste 100 år at være kalkproduktion ved Aggersund. Oplaget på den nye bog er 700 stk. Bogen er trykt hos Fjerritslev Tryk A/S og kan købes i boghandlerne i Fjerritslev og Løgstør samt hos JC Marked i Aggersund. Den koster 99 kr.