Kameraer kan redde fisk

Forsøg giver fødevareministeren bedre kort på hånden i EU

KØBENHAVN:Kameraovervågning på fiskerbådene er et godt kontrolmiddel til at bremse fiskerne i at smide småfisk over bord til den visse død. Det viser et dansk forsøg i Nordsøen med seks fiskerbåde. Og det heldige udfald har givet regeringen bedre kort på hånden i forhold til at få gennemført en reform af fællesskabets fiskeriregulering i EU. En reform, der skal bremse op for det store ressourcespild, som forarger forbrugere i hele Europa. I Nordsøen smides halvdelen af de konsumfisk, der fanges, ud igen, skønner EU. Især små fisk, som så ikke får lov at vokse sig store og avle videre på bestandene. Et stop for udsmiddet - det såkaldte discard - skal skåne de alt for hårdt fiskede bestande i EU-havene, så der også i fremtiden bliver fisk at fange. EU-Kommissionen betragter ligesom havbiologer og miljøfolk det store udsmid som både et stort ressourcespild og som en alvorlig trussel mod mange af fiskebestandene. 80 procent bliver i dag overfiskede i forhold til, hvad bestandene kan bære for at reproducere sig selv godt nok. - Forsøget har vist, at det både er teknisk muligt med sådan en overvågning, og at overvågningen har effekt, siger fiskerikonsulent Jørgen Dalskov fra DTU Aqua (tidligere Danmarks Fiskeriundersøgelser). Dansk reformforslag Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har i EU's Ministerråd foreslået, at fiskerireguleringen laves om. Europas fiskere skal frivilligt kunne vælge mellem den gamle, såkaldte landingskvote for, hvor store mængder fisk, de tager med i havn og så en fangstkvote. Med fangstkvoter må fiskerne ikke smide småfisk under mindstemålet over bord igen. Den nye kvotetype skal opmuntre fiskerne til at bruge større netstørrelser og til kun at fiske i områder, hvor der er store fisk. Belønningen vil være, at fangstkvoten sættes højere end landingskvoten, så de får mulighed for at lande større mængder fisk til flere penge. Imens går flere småfisk fri af deres trawl og net til gavn for bæredygtigheden. Forbud trodses I dag er det forbudt at smide fisk, som er større end mindstemålet, over bord. Men det gør mange fiskere alligevel, fordi priserne er højere på store fisk end på små. Det danske forsøg har ikke opereret med et forbud mod udsmid. Alligevel har overvågningen sikret, at ingen småfisk større end mindstemålet er smidt ud, oplyser Jørgen Dalskov. Fiskebådene har også været overvåget med blandt andet GPS til at kontrollere, om der fiskes i lovlige farvande. Danmark vil i efterårets kvoteforhandlinger i Ministerrådet forsøge at få vedtaget, at fiskerne allerede næste år får sådan en valgmulighed mellem landings- og fangstkvoter, oplyser udviklingschef i Fødevareministeriet, Mogens Schou. I og med at Danmark nu har et elektronisk overvågningssystem på plads, vil det give medvirkende danske fiskere en fordel sammen med deres kolleger i Skotland, som netop har iværksat et lignende forsøg. /ritzau/