Kameraovervågning af Jomfru Ane Gade fra 1. april

Video-optagelser skal skabe tryghed og være med til at kaste lys over forbrydelser

De vagt­ha­ven­de be­tjen­te på Po­li­ti­går­den i Aal­borg vil snart kun­ne føl­ge med i pub­li­kums ud­fol­del­ser i Jom­fru Ane Gade på en on-line tv-skærm. ar­kiv­fo­to: micha­el koch

De vagt­ha­ven­de be­tjen­te på Po­li­ti­går­den i Aal­borg vil snart kun­ne føl­ge med i pub­li­kums ud­fol­del­ser i Jom­fru Ane Gade på en on-line tv-skærm. ar­kiv­fo­to: micha­el koch

AALBORG:Der bliver pr. 1. april i år fuld kameraovervågning af Jomfru Ane Gade i Aalborg. Det skal være endnu mere sikkert at færdes i Danmarks vel nok mest berømte forlystelsesgade, og den massive kameradækning af værtshusgaden skulle gerne være med til bl.a. at afholde eventuelle voldsmænd fra at begå overfald. Udmeldingen om den snarlige overvågning kommer fra chefpolitiinspektør Jørn Aabye, Nordjyllands Politi i Aalborg. Politiet har således arbejdet med projekt kameraovervågning i ca. ét års tid, og det grundige og omfattende forarbejde har trukket ud. I august i fjor var forventningen hos politiet nemlig, at kameraovervågningen ville være på plads inden udgangen af 2007. Tidsfrist holdt ikke - Men det har ikke været muligt for os at overholde denne tidsfrist, siger Jørn Aabye til NORDJYSKE. Han oplyser, at kommunen bl.a. skal lave en tilføjelse til lokalplanen, ligesom der også skal indhentes godkendelse af kameraopsætningen hos ejerlaug og ejendomsbesiddere. Jørn Aabye lægger ikke skjul på, at politiet har store forventninger til effekten og udbyttet af kameraovervågningen. Chefpolitiinspektøren peger på, at kameraerne helt givet har en både forebyggende og tryghedsskabende effekt. - Endvidere vil vi også kunne bruge videooptagelserne fra gaden i efterforskningsøjemed, og på den måde vil de kunne være med til at kaste lys over en begået forbrydelse, påpeger Jørn Aabye. Han siger videre, at overvågningen også kan bruges ud fra et beredskabsmæssigt synspunkt forstået på den måde, at man ved at følge ¿livets gang¿ i gaden live på tv får en god mulighed for at vurdere, om der f.eks. i en given situation er brug for at sende betjente til området for at løse en bestemt opgave. Dækker hele gaden De vagthavende betjente på Politigården i Aalborg får således en on-line skærm, der tv-mæssigt dækker hele Jomfru Ane Gade. Kameraerne vil blive installeret på en sådan måde, at de ikke blot dækker forlystelsesgaden fra den nordlige ende Ved Stranden og ned til den sydlige ende ved Bispensgade. Kameravinklerne vil også tv-dække gadearealerne lige udenfor Jomfru Ane Gade i begge ender. - Vi er jo med dette projekt pionerer på området her i landet, så derfor har vi brugt en hel del tid på grundige forstudier for nu at gøre det helt rigtige fra starten af, understreger Jørn Aabye. Et særligt miljø Han vil ikke på nuværende tidspunkt oplyse noget om økonomien i projekt kameraovervågning af den simple grund, at man endnu ikke har afsluttet nogle forhandlinger om det tekniske udstyr. Chefpolitiinspektøren siger, at der ikke er planer om kameraovervågning af andre gader eller områder i Aalborg. - Der er et helt særligt miljø i Jomfru Ane Gade, og det er kort og godt forklaringen på, at vi sætter ind her, tilføjer Jørn Aabye.