EMNER

Kammerateri lever i bedste velgående

- Skån det smukke åbne landskab, lyder det i indsigelse

NÆSBORG/TOLSTRUP:- I Løgstør Kommune lever kammerateriet i bedste velgående. Thorkild Christensen, Lyngvejen 9, lægger ikke fingre imellem i sin indsigelse over kommunens zonetilladelse til opførelse af en ny svinstald på Lyngvejen 19. Han peger på, at politikerne i Løgstør Kommune i forbindelse med diskussionen omkring opførelsen af standen har udtalt, at de ville komme i humoristen, hvis de gik i mod lovningen. - Men det forhindere åbentbart ikke Kaj Hyldgaard (V) i at udtale offentligt i en anden sag (sagen om byggeri af et nyt stuehus i Kornum, red.), at kommunen bør bøje loven for at tilfredsstille gårdejerens ønske om at opføre sit stuehus på en bestemt placering, skriver Thorkild Christensen. I indsigelsen fra Mette og Jørgen Krathus, Lyngvejen 13, peges der også på kommunens forskellige holdninger i svinesagen og sagen omkring opførelsen af det nye stuehus på Kornum Østergaard. Varemærke Thorkild Christensen skriver i sit brev til Naturklagenævnet, at den nye svinestald vil blive et ”varemærke” for området - og ikke et af de attraktive. Han frygter for hvad der vil ske med huspriserne. - Men vi kan jo altid sælge til Låsby Svendsen, der jo er i stand til at leje dem videre. Med de store industrier der bygges i det åbne land, uden hensyntagen til den øvrige befolkning, vil der i løbet af få år ikke være tilflyttere til landet, skriver Thorkild Christensen, der spørger: - Hvorfor tør lokalpolitikerne ikke tage et ansvar og få egnens industriområder til animalsk produktion udlagt uden at det skal spolere nærmiljøet. - Vi har tidligere peget på Nørrekær Enge som et egnet område. Et område i Nørrekær Enge udlagt til animalsk produktion vil ikke genere nogen - ej heller producenterne, skriver Thorkild Christensen. Gener Mette og Jørgen Krathus lister i deres brev en lang række gener op, som de mener svinefarmen vil påføre området. De peger på lugtgener, forurening af grundvandet, trafik af store maskiner, placering midt i flot natur, støj, negativ afsmitning af huspriserne, følgesygedomme for specielt børn som følge af ammoniakdampe/nedfald og stop for udvikling af området som rart nærmiljø. Der skriver også, at de frygter for de fremtidige udvidelser af produktionen.