Kamp for bedre arbejdsmarked i gang

"Og hvad laver du så?". Det er danskernes yndlingsspørgsmål nummer ét, når vi indleder en samtale med en person, vi ikke kender. Det er fordi, vores job betragtes som en stor del af vores identitet.

Skattepolitik 8. september 2004 20:53

Derfor er det dybt ulykkeligt for dem, som står uden arbejde, fordi de rammes af ledighed eller nedslidning. Og derfor mener Socialdemokraterne i modsætning til VK-regeringen, at der skal sættes effektivt ind for at skabe et arbejdsmarked med plads til alle. Arbejdsmarkedet forandrer sig i rivende hast. Det er der mange danskere, der har fået at føle på egen krop i de senere år. Virksomheder lukker, arbejdspladser flyttes til udlandet, hvor lønningerne er lavere og arbejdsforholdene dårligere, og små virksomheder opkøbes af de større. Det er en udvikling, som griber direkte ind i den enkelte ansattes liv, og som ofte har ubehagelige konsekvenser i form af stress, udbrændthed eller arbejdsløshed. Efter mere end et års pres fra Socialdemokraterne gennemførte VK-regeringen i foråret endelig et økonomisk indgreb med det formål at sætte gang i beskæftigelsen. Desværre var deres beskæftigelsesplan meget uambitiøs, vi forventer kun at deres indsat vil skabe 5000 nye job, og det er ikke nok. Pengene kunne have brugt meget bedre. Med vores finanslovsudspil for næste år ønsker vi at skabe yderligere 10.000 arbejdspladser her og nu - og langt flere i de kommende år. Flere job er dog i vore øjne ikke det eneste presserende behov på arbejdsmarkedet. Også de lediges kvalifikationer og arbejdsmiljøet skal styrkes. Disse tre mål skal nås ved: 1) At give fuld låneadgang til skolebyggeri, miljø og hospitaler, for at ledige håndværkere og specialarbejdere kan blive beskæftiget. Kommuner og amter skal altså have mulighed for at låne penge til at rykke investeringer frem i tiden. Der er tale om investeringer, som under alle omstændigheder skal gennemføres, men som blot rykkes frem i tiden. 2) Initiativer målrettet særlige grupper, der af forskellige årsager har svært ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet -navnlig ældre, etniske grupper og unge ledige. Eksempelvis skal den succesrige servicejob-ordning, som giver arbejdsgivere et offentligt tilskud, hvis de ansætter langtidsledige over 48 år i en fuldtidsstilling, genindføres. 3) En mere ambitiøs indsats på arbejdsmiljøområdet for at modvirke stress og nedslidning. Det vil betyde, at øget sygefravær, psykiske arbejdsskader samt for tidlig afgang fra arbejdsmarkedet kan undgås. 4) Forstærkning af uddannelsesindsatsen over for folk uden arbejde. Siden regeringen tiltrådte i 2001 har bl.a. voksen- og efteruddannelserne oplevet markante nedskæringer. Det har negative konsekvenser for de arbejdsløse, fordi en ny arbejdsplads ofte kræver, at den enkelte efteruddannes. Derfor vil Socialdemokraterne tilføre ekstra 100 mio. kr. til uddannelse af ledige. Desuden skal indsatsen ved varsling af masseafskedigelser forbedres, så det bliver muligt at sætte hurtigt og effektivt ind over for de mennesker, der rammes af fyrerunden. VK-regeringen har indtil nu skåret ned på vigtige områder, som har haft stor betydning for arbejdsmarkedet. Det har de været nødt til for at opfylde løftet om skattestop. Socialdemokraterne vil gå en anden vej. Vi vil investere i arbejdsmarked, forskning og uddannelse, fordi det på længere sigt, bedst kan betale sig for os alle sammen. Forslagene er finansieret ved bl.a. at lukke erhvervslivets skattehuller - eksempelvis får store koncerner, som flytter investeringer og arbejdspladser til udlandet, i dag et skattemæssigt tilskud i form af muligheden for at blive beskattet sammen med udenlandske datterselskaber. Det skal stoppes. Ligeledes skal der ændres ved de regler om ret til fradrag ved pensionsindbetalinger, som kan anvendes til skatteplanlægning eller direkte skatteflugt. Socialdemokraternes bud på vejen til flere job og et mere rummeligt arbejdsmarked er fuldt finansieret og får ingen betydning for skatteprocenten. Til gengæld får det stor betydning for vores fremtidige velfærd.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...