Kamp for busafgange mod Aalborg

Nørager Kommune frygter, at NT's spareforslag på ni procent på regionalruter vil gå ud over buslinie 103 Nørager - Aalborg

EMNER 1. marts 2003 07:00

NØRAGER: Nordjyllands Trafikselskab, NT, skal i 2004-2006 spare 8 -10 mio kroner årligt. Det betyder en reduktion på ni procent i NT's regionalruter, og derfor frygter Nørager kommune for fremtiden for regionalruten 103 - Nørager - Haverslev - Støvring - Aalborg. - Ruten er tidligere beskåret kraftigt, så afgangene lørdag og søndag er sløjfede. På hverdage er der også sket reduktioner, så de nuværende afgange begge veje i mange tilfælde passer dårligt for mange passagerer, der skal møde på en arbejdsplads, påpeger Orla Kastrup Kristensen (V), formand for kultur - og socialudvalget. Han erkender, at de nuværende passagertal gør det svært for Nørager Kommune at komme igennem med krav om flere afgange for regionalruten 103. - En anden løsning kunne være indførelse af en telebusordning, så ansatte på arbejdspladser med behov for offentlig transport kan booke sig ind. En lignende ordning er allerede med succes indført i blandt andet Fjerritslev Kommune, forklarer udvalgsformanden. To ændringsforslag De fire afdelinger under kultur- og socialudvalget og skolerne samt teknisk forvaltning har haft mulighed for at give deres bemærkninger til NT's udspil om reduktioner og komme med ændringsforslag til de nuværende køreplaner for at opnå en rimelig kollektiv trafikservice for kommunens borgere. Kun to har benyttet sig af muligheden, nemlig områdesygeplejerske Hanne Bregendahl fra ældreafdelingen og teknisk forvaltning ved chef Jane Bech. Hanne Bregendahl udtrykker bekymring ved en yderligere reduktion i busafgange, fordi det vil gøre det endnu sværere for ældre at komme til at handle i dagligvarebutikker, især i kommunens yderdistrikter. Jane Bech påpeger det vigtige i at betjeningen med kollektiv trafik til blandt andet Aalborg ikke forringes, så Nørager Kommune kan fastholde sin rolle som attraktiv bosætnings- og oplandskommune. Hun erkender, at ruten til og fra Aalborg i øjeblikket ikke benyttes i særlig stor udstrækning, hvilket hun giver de få afgange og begrænsede muligheder for at komme retur skylden for. Af samme grund foreslår hun vidtgående forbedringer med særlig fokus på afgangstider placeret på de rigtige tidspunkter for at tilgodese de passagerer, der skal møde på en arbejdsplads. I modsat fald frygter hun, at nye virksomheder måske vælger andre forstadskommuner med bedre kollektiv trafikdækning, så Nørager Kommune ender som sorteper med hensyn til erhvervsudvikling. Ny plan 14. december Forslagene fra Nørager Kommune til ændringer for de regionale ruter er nu fremsendt til NT. Sammen med NT's egne forslag samt fra andre kommuner kommer de til at indgå i det oplæg til nye køreplaner for de regionale ruter i Nordjylland, der udsendes til samtlige 27 nordjyske kommuner i begyndelsen af april. Kommunerne får her mulighed for inden for en fire ugers frist at komme med supplerende bemærkninger, inden NT's bestyrelse tilretelægger de nødvendige ændringer på regionalruterne med baggrund i de færre tilskudskroner fra Nordjyllands Amts de kommende tre år. Den nye køreplan for regionalruterne træder i kraft 14. december.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...