Trafikulykker

Kamp for flere penge til trafiksikkerhed

S-politiker vil have penge med i budget

NORDJYLLAND:Pengene til en indsats for øget trafiksikkerhed er samfundsøkonomisk givet godt ud, mener den socialdemokratiske næstformand i amtets udvalg for teknik og miljø Henrik Ringbæk Madsen. Derfor vil han i de politiske forhandlinger om amtets budget for næste år kæmpe for, at der på budgettet for 2006 kommer en bevilling til en kampagne for øget trafiksikkerhed. For i år er der afsat en million kroner til en indsats for trafiksikkerhed. - Men der var tale om en engangsbevilling, der altså ikke er videreført for 2006. Derfor håber jeg, at der vil være politisk vilje til igen at afsætte en million kroner på budgettet til kampagner for trafiksikkerhed. Jeg mener, at det vil være en god investering, og det har jeg ikke hørt nogen tale imod, siger Henrik Ringbæk Madsen. Amtet har som mål inden 2012 at nedbringe antallet af trafikulykker med 40 procent. - Vi ved, at en ulykke med personskade i gennemsnit koster et par millioner kroner, så kan vi nedbringe personskaderne, vil der menneskeligt og økonomisk være en stor gevinst i det. Omkring 20 procent af ulykker skyldes spirituskørsel, og det er noget, som vi bør sætte yderligere ind over for. Kampagnen skal vi måske ikke kun rette mod unge, men også mod midaldrende, hvor vi ser en stigning, siger Henrik Ringbæk Madsen. Udvalget for teknik og miljø skal som det eneste af amtets faste udvalg samlet levere en besparelse. Således skal der skæres skes millioner kroner på asfaltkontoen. - Men med de mange besparelser er der måske et enkelt område, der bør opprioriteres. Det kan være penge, der er givet godt ud, siger Henrik Ringbæk Madsen. Hos Rådet for Større Færselssikkerhed vækker det bekymring, at mange amtet vælger at spare på vejvedligeholdelsen. Rådets direktør René la Cour Sell frygter, at det går ud over trafiksikkerheden. Han peger på, at en opgørelse over antallet af dødsulykker om året pr. 100.000 indbyggere viser, at Nordjylland ligger over landsgennemsnittet. Efter Henrik Ringbæk Madsens opfattelse skyldes det, at der på en række af de nordjyske veje bliver kørt for hurtigt. Ud over kampagner mener han, at det man skal satse på bl.a. er flere rundkørsler, etablering af bump og sikring af kryds og andre sorte pletter.