Gudum

Kamp for Gudum-bussen

GUDUM:Hvis alt går efter køreplanen så risikerer befolkningen i Gudum at komme til at stå uden busforbindelse til omverdenen. Det vil nemlig blive resultatet hvis lokalrute 34, som nu betjener Gudum, bliver fjernet. Det sker efter planen omkring 1. juni. Derfor har udvalget for teknik og miljø nu henvendt sig til Nordjyllands Trafikselskab for at få dem til at gå ind i sagen. Politikerne fra Sejlflod Kommune foreslår, at NT indsætter en regionalrute til at dække Gudum og Lillevorde området. Sejlflod-politikerne kalder det en meget stor forringelse at et lokalsamfund får fjernet deres busforbindelse og opfordrer derfor NT til at ændre køreplanen. Det tager NT stilling når de alligevel skal i gang med at revidere samtlige køreplaner i løbet af foråret.