Lokalpolitik

Kamp for hospice-pladser

Positivt svarbrev på vej til Region Nordjylland

Formand for støtteforeningen Kamillus Hjørring, Erik Schou (th) kan fortæller om stor opbakning til at etablere hospice i Hjørring Arkivfoto

Formand for støtteforeningen Kamillus Hjørring, Erik Schou (th) kan fortæller om stor opbakning til at etablere hospice i Hjørring Arkivfoto

HJØRRING:De lokale politikere har nu lavet det politiske forarbejde, så en afdeling af det nordjyske hospice for døende patienter kan placeres i Hjørring. Forretningsudvalget i Ny Hjørring har besluttet at sende et svarbrev til Region Nordjylland, hvori det anbefales at der etableres et hospice i Hjørring med minimum seks pladser. Sundhedsministeriet har meddelt regionen, at der fra næste år minimum skal etableres yderligere seks pladser i regionen. Den selvejende institution KamilianerGaarden i Aalborg råder i dag over 12 pladser. - Der er enighed om, at Hjørring med den centrale placering i Vendsyssel og et stort befolkningsgrundlag vil være det oplagte valg, siger udvalgsformand, Finn Olesen. Han påpeger også at Hjørring har stolte traditioner for frivilligt arbejde, som der bliver bliver brug for i forbindelse med et hospice. Støtteforening er klar På kun et par måneder er det lykkedes at få en talstærk støtteforening på benene. Kamillus Hjørring tæller allerede 200 medlemmer, hvoraf ca. 40 har tilkendegivet, at de er klar til at udføre frivilligt arbejde. - De frivillige skal ikke blande sig i sygeplejerskernes faglige arbejde på hospice, men f.eks bistå med besøg hos døende og deres pårørende i eget hjem, siger formand for støtteforeningen Erik Schou, der også er formand for bestyrelsen for KamilianerGaarden. Derfor vil han ikke direkte blande sig i den politiske diskussion om, hvor den nye afdeling skal placeres. - Men det er ihvertfald oplagt at placere den i Vendsyssel, siger Erik Schou, der også kan fortælle. at foreningen indtil nu har modtaget i alt 35.000 kr fra forskellige bidragsydere. - Det må betegnes som en succes, at så mange allerede har vist interesse, og det er bredt fra hele storkommunen, siger Erik Schou, Der forventer at støtteforeningen vil sætte en egentlig kampagne i gang til efteråret. Der er endnu ikke peget på en fysisk placering til et hospice i Hjørring, men det er vigtigt at det bliver i selvstændige bygninger og ikke i forbindelse med sygehuset.