Kamp må der til

VK-regeringen skal nu i gang med at rydde op efter sig selv.

For efter regeringen har styret landets finanser i 10 år, kommer det nu til at tage 10 år at dække det selvskabte underskud på 47.000.000.000 kr. Og det er de nedslidte, ældre og studerende, der får regningen. Socialdemokraterne siger nej. Vi er parate til at rydde op efter regeringen, men det skal ikke være på bekostning af en velfærd for alle. "Kontant sikring af Danmarks velfærd" er underoverskrift på regeringens Reformpakken 2020. I mine øjne ligner det snarere en kontant og brutal nedskæring. For afskaffelse af efterlønnen, SU til hjemmeboende på ungdomsuddannelser samt forringelser af folkepensionen har ikke noget med velfærd at gøre. Det er ene og alene Lars Løkkes (V) forsøg på at lukke det hul i statskassen, som VK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti selv har skabt. En spritny beregning fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd slår nemlig fast, at 17 mia. kr. af underskuddet i 2020 skyldes skattelettelserne fra 2004 og 2007. Det synes jeg ikke er fair. Det er ikke fair, at regeringens uansvarlige politik nu skal dækkes ind blandt danskere i starten af 50'erne, som nu skal opleve forringede vilkår på efterløns- og folkepensionsområdet. Beregningerne viser nemlig, at 470.000 danskere og ikke mindst 51.000 nordjyder kan vinke farvel til deres velfortjente folkepension som 65-årige, hvis regeringens 2020-plan træder i kraft. Samtidig betyder udspillet drastiske ændringer af efterlønnen. For alle under 45 år afskaffes ordningen helt, mens de 45-56-årige kan se frem til markante forringelser og tab af rettigheder. Med de nuværende regler kan en 53-årig gå på efterløn som 60-årig. Står det til regeringen, må disse betonarbejdere, murere og sosu-assistenter fremover knokle videre i nedslidende jobs, til de fylder 64 år. Jeg synes, at vi skal gå en anden vej. Og det kan vi. Vi kan skabe flere arbejdspladser og dermed sætte gang i hjulene igen. Vi kan også reformere den offentlige sektor, så skattekronerne fremover rækker længere. Og som det sidste kan vi arbejde lidt mere, når det bliver nødvendigt. Det synes jeg er en mere retfærdig og holdbar måde at skabe en positiv udvikling i Danmark på. Regningen skal ikke igen sendes til studerende, nedslidte og ældre. I stedet skal vi i fællesskab rette op på Danmarks økonomi og forhindre, at regeringen udhuler velfærden.