Kamp mod CO2-lager

I aften, tirsdag, er der generalforsamling i foreningen Nej til CO2-lagring på Arentsminde Cafeteria.

Her vil formand Asger Møller Madsen fortælle om årets indsats for at undgå underjordisk lagring af CO2, herunder arbejdet med at få foreningens holdninger arbejdet ind i en ny undergrundslov. Energiselskabet Vattenfalls forundersøgelser i sidste uge har pustet til ilden, og formanden vil fortælle om foreningens fremtidige strategi. I øvrigt vil foreningen gerne pege på alternativer til de kulfyrede kraftvarmeværker. Der fortælles således om alternativ energi i forbindelse med generalforsamlingen, som alle er velkomne til.