Naturvidenskab

Kamp mod sne på vejene

Vintertjenesten arbejder på højtryk for at nå alle veje, når snebygerne falder tæt. - Vi må gå på kompromis en gang i mellem, erkender leder.

Der er 1000 km offentlige veje og 130 km boligveje i Jammerbugt Kommune, så der er nok at gå i gang med når sneen falder tæt som i de seneste dage. - Vi prøver at følge med, så godt vi kan. Snebygerne er faldet meget lokalt, så mængderne varierer ret meget, forklarer park- og vejchef Jens Ørtoft. - Mandag nåede vi knap nok gennem alle strækninger, og der fortsatte vi så tirsdag, så der nu skulle være ryddet i denne omgang. Jens Ørtoft oplyser, at borgerne kan gå ud fra, at der ryddes som der står på kommunens hjemmeside, dvs. at klasse 1 veje så vidt muligt holdes ryddet alle dage mellem kl. 03 og 23, og klasse 2 veje ryddes, når man er færdig med klasse 1 veje, men kun på hverdage. Klasse 1 veje er hovedfærdselsårerne, omfartsveje, tilkørsler til byer, skolebusruter og institutioner, mens mindre veje på landet og boligveje i byerne hører til klasse 2. - Og vi er meget tidligt ude. De første maskiner er i gang mellem kl. 03 og 03.30, når vi ved, der er behov for det. Alligevel modtager Jens Ørtoft en del opringninger fra folk, der er utilfredse med tingenes tilstand. - Vi kan ikke altid leve 100 procent op til planen, men er nødt til at gå på kompromis en gang i mellem. Det er der selvfølgelig nogen, der bliver sure over, forklarer han. Blandt andet kan der ved snerydning lægges en vold af sne tværs over indkørsler til stikveje i boligområder. - Det skal vi forsøge at undgå, men jeg kan ikke afvise det sker. Derimod må grundejere forlige sig med, at den sne, der fjernes fra kørebanen af vintertjenesten, ofte ender på deres fortove, og så er det grundejerens opgave at skovle sneen væk igen, så fortovet bliver farbart. - Det sidestilles med et nyt snefald, forklarer Jens Ørtoft. Kommunens egene vej- og parkafdeling står for 40 pct. af snerydningen, hovedsageligt i byerne, mens 60 pct. køres af private entreprenører, vognmænd og andre med det nødvendige grej.