Hospitaler

Kamp mod støj på sygehus

Den omfattende ombygning af Sygehus Nord i Aalborg, der er i gang, har i startfasen giver støjgener for flere patienter.

Det er nu besluttet at renovere Sygehus Nord for 130 mio. kr. Dermed synes det sikkert, at der fortsat vil være hospital i bygningerne i en del år frem over, trods meget debat. Arkivfoto: Jens Morten

Det er nu besluttet at renovere Sygehus Nord for 130 mio. kr. Dermed synes det sikkert, at der fortsat vil være hospital i bygningerne i en del år frem over, trods meget debat. Arkivfoto: Jens Morten

Vægge er blevet revet ned, og gulve er brækket op. Renoveringen kommer til at vare halvandet år endnu. Klagerne over støj har fået Region Nordjylland og entreprenøren på opgaven til at indgå et tæt samarbejde for at mindske generne. - Vi holder nu ugentlige møder med repræsentanter for personalet på sygehusets afdelinger. Fra starten var vi opmærksom på, at der kunne komme problemer, og på møderne har der været klaget over støj, siger Region Nordjyllands bygningschef Niels Uhrenfeldt og tilføjer: - Det har ført til, at vi har bedt entreprenøren bruge mindre støjende værktøj. I nogle tilfælde har det betydet, at i stedet for larmende maskiner bruges der nu værktøj, der holdes i hånden. Samtidig laver vi en form for bufferzone mellem de etager, hvor der arbejdes, og de afdelinger, hvor der er patienter. Det betyder, at der mellem etagen, hvor der arbejdes, og et afsnit, hvor der er patienter, er en etage, der står tom. En følge af indsatsen mod støj er, at betonskillevægge ikke bliver banket ned, men bliver skåret ud. I alt har Sygehus Nord 14 etager, og der er sammenlagt 170 sengepladser. Af hensyn til patienterne har håndværkerne fået besked på ikke at starte før kl. syv om morgenen. I middagsstunden skal patienterne sikres en rolig periode til en middagssøvn, ligesom arbejdet om eftermiddagen skal slutte ved normalt arbejdstids ophør. - Vi og entreprenøren har en interesse i, at arbejdet forløber så gnidningsfrit som muligt, og vi aftaler, hvordan det skal forløbe. Det er ikke sådan, at bestræbelserne på at undgå støjgener fører til, at der kommer en ekstra regning, fortæller Niels Uhrenfeldt. Ombygningen kommer i alt til at koste omkring 135 millioner kroner. Senest er støjniveauet målt til omkring 60 dB (A), hvor man siger, at almindelig samtale normalt er på 60-65 dB (A. Ombygningen kommer i alt til at koste omkring 135 millioner kroner. Et af de store problemer ved Sygehus Nord har været utidssvarende bade- og toiletforhold, ligesom der har været dårlige depotfaciliteter. På nogle af etagerne bliver nogle af stuerne med fire senge omdannet til toiletter og baderum.