Kamp om at blive energiby

Vi skal ud af starthullerne, siger Jens Hedegaard Kristensen (UP)

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn vil være Danmarks energiby nr. 1. Målet er, at vedvarende energikilder i 2015 skal dække vores energiforbrug 100 procent, men vi skal ud af starthullerne. Ellers risikerer vi at blive overhalet af andre byer. - Der er en voldsom aktivitet på området flere steder i landet, blandt andet på Lolland, i København og i Sønderjylland, hvor man arbejder med stort set samme koncept som vores, siger byrådsmedlem Jens Hedegaard Kristensen (UP). Han minder om, at København i 2009 er vært for FN’s klimakonference - og at der til den tid vil blive fokus på, hvad København kan bidrage med. - Klimakonferencen bliver et globalt udstillingsvindue, så derfor er det helt afgørende, at vi er på banen og har noget at vise frem, siger Jens Hedegaard. På seneste byrådsmøde pressede han på for at få det ambitiøse projekt i gang. Frederikshavn Kommune har hverken økonomi eller mandskab til at løfte opgaven alene og tanken er, at bruge 20 mio. kr. af de såkaldte Elsam-penge på Energiby Frederikshavn. Elsampengene stammer fra salget af kommunens aktier i Elsam A/S. - Vi har ca. 150 mio. kr. tilbage og vil nu søge om dispensation til at bruge en del af pengene til Energiby-projektet, siger Jens Hedegaard. Hvis energiministeren accepterer, at Elsampengene kan bruges til projektet med vedvarende energi, undgår kommunen at betale de 60 procent i skat, som ellers skal tilbage til staten, men det kræver en dispensation fra elforsyningsloven. Ifølge Jens Hedegaard er der stor interesse for at være med i projekt Energiby, blandt andet har Brønderslev Elforsyning henvendt sig som investor. I første omgang skal transport- og energiminister Flemming Hansen (C) dog give en dispensation fra elforsyningsloven, så kommunen kan putte 20 mio. kr. fra Elsampengene i fonden bag Energiby Frederikshavn og ansøgningen lander på ministerens bord i løbet af denne uge.