Kamp om ekstra penge fra staten

Svage befolkningsgrupper skal tilgodeses

Ældreforhold 13. september 2002 08:00

AALBORG: Der bliver kamp om de ekstra 7,5 millioner kroner som borgmester Henning G. Jensen (S) i sin forelæggelsestale havde med til byrådets førstebehandling af budgettet for 2003. Der er tale om ekstra bloktilskud fra staten. Borgmesteren havde selv et bud på anvendelsen af pengene, men med de omfattende beparelser der er i budgetforslaget, hvor de ekstra penge ikke er regnet ind, er det givet, at der bliver konkurrence om at få del i beløbet. - Jeg vil arbejde for, at de 7,5 millioner kroner anvendes til en yderligere sikring af de i vores samfund, som har det svært om som ikke kan tage vare på sig selv, sagde borgmesteren. Han kom ikke nærmere ind på sit forslag, men sagde, at det ville han vende tilbage til i næste uge, når alle byrådets partier bliver indbudt til forhandling om et endeligt budgetforslag. Nogle af de mest omdiskuterede spareforslag har været lukning af Café Parasollen og af Den sociale Skadestue, og den socialdemokratiske gruppeformand Mai-Britt Iversen slog for nogle dage siden til lyd for, at partierne under de endelige forhandlinger søgte at tilgodese både Café Parasollen og Den sociale Skadestue. Hun har desuden talt for at tilgodese ældreområdet med penge, så det nuværende rengøringsniveau kan bevares. Bred tilslutning Planerne om at tilgode de grupper, der benytter tilbudene på Café Parasollen og på Den sociale Skadestue vandt ved førstebehandlingen bred tilslutning. Samtidig lagde ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard (K) dog også billet ind på en del af de ekstra penge fra staten. Anni Kjeldgaard henviste til, at der i magistraten i dagene, hvor budgetforslaget blev udarbejdet, var enighed om, at hvis der dukkede ekstra penge op, så skulle der laves en fordelingsnøgle mellem de forskellige magistratsafdelinger. Til det svarede borgmesteren, at det kun var situationen medens udarbejdelsen af budgetforslaget fandt sted. - Nu er de 7,5 millioner kroner serveret på et fad, og alle har lige ret, sagde Henning G. Jensen. Anni Kjeldgaard oplyser, at det vil koste 16 millioner kroner at bevare ældrerengøringen på det nuværende niveau. - Men jeg tror, at vi finder pengene. De ekstra penge fra staten rækker ikke, men så må vi i stedet for prioritere opgaverne, siger Anni Kjeldgaard. Stort bifald Alle tilhørerpladserne i byrådsssalen var optaget under den mere end fire timer lange budgetdebat, og Anni Kjeldgaards tale var årsag til, at borgmesteren måtte belære tilhørerne om, at de ikke måtte komme med bifald eller mishagsytringer. Ældre- og handicaprådmanden høstede det store bilfald, da hun omtalte nedskæringerne på rengøringsområdet: - Vi har tidligere sagt, at de brede skuldre skulle bære mest. Er det sådan, at de svage ældre og de psykisk syge har de bredeste skuldre ? I sin forelæggelse sagde borgmesteren, at der i forslaget var taget højde for, at antallet af de ældste ældre stiger kraftigt samt at antallet af børn i skolealderen vokser. Derimod er der nedgang i antallet af børn i børnehavealderen, og også der er budgettet indrettet efter. Borgmesteren tilføjede, at den nuværende situation er paradoksal for ham, idet han selv har været med til at opbygge at en række af de sociale tilbud, der nu bliver reduceret. Alle grupper i byrådet talte imod nedskæringer, der rammer de svageste grupper, og Dansk Folkepartis Anita Knakkergaard gik meget stærkt imod nedskæringerne på ældreområdet: - Jeg forstår ikke, at man i ældre- og handicapudvalget har villet være det bekendt over for vores ældre medborgere. Læs borgmesterens forelæggelsestale på: www. nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...