Lokalpolitik

Kamp om hospicepladser

Venstre-ønske om nye hospicepladser i Frederikshavn kan skabe strid

Der er langt bedre økonomi i at etablere 12 hospicepladser frem for seks. Men flere tvivler på, om der overhovedet bliver råd til nye pladser.Arkivfoto: Carl Th. Poulsen

Der er langt bedre økonomi i at etablere 12 hospicepladser frem for seks. Men flere tvivler på, om der overhovedet bliver råd til nye pladser.Arkivfoto: Carl Th. Poulsen

NORDJYLLAND:Placering af de næste nordjyske hospicepladser kan blive et hovedemne i de budgetforhandlinger, som regionspolitikerne er i gang med. Venstre har foreslået, at der sker en yderligere udbygning i Frederikshavn med seks pladser, så der i alt bliver 12. Flere har dog rejst spørgsmålet om, hvorvidt der bliver råd til nye hospicepladser. Samtidig er det givet, at den geografiske placering af de næste pladser også vil give diskussion. - Der er langt mere økonomi i at etablere 12 pladser frem for seks. Prisen pr. plads bliver betydeligt lavere, hvis man laver 12. Derfor vil vi foreslå, at man udbygger i Frederikshavn, siger medlem af regionsrådets forretningsudvalg Finn Jakobsen (V). Netop ud fra en økonomisk vurdering mener han også, at de næste steder - f.eks. Himmerland eller Thy - hvor man skal etablere hospicepladser, så bør man også starte med 12. Stillestuer Med i diskussionen er også stillestuer. Her taler flere partier i regionsrådet for, at der til alvorligt syge på nogle af de eksisterende sygehuse etablerer stillestuer: - Der er jo nogle uhelbredeligt syge, der ønsker at dø på et sygehus, siger Finn Jakobsen. I Frederikshavn er man klar med planer for en udvidelse fra de nuværende seks pladser til 12. Det er flere år siden, at der i Aalborg blev etableret et hospice med 12 pladser. For tre år siden havde regionsrådet diskussionen om en udbygning. Dengang blev beslutningen, at der i Frederikshavn skulle etableres et hospice med seks pladser. Det skete efter noget, som flere regionsrådsmedlemmer betegnede som et hundeslagsmål. Taberne blev Hjørring, Hadsund og Hurup. Kræver dialog Den diskussion husker Anton Kirk Toft (S), der er medlem af regionsrådets forretningsudvalg. Han mener, at der, inden en eventuel etablering af nye hospicepladser, skal være en dialog med de nordjyske kommuner. - Det blev klart aftalt for tre år siden, at skal der ske en udvidelse med nye pladser, så skal hele regionen høres, siger Anton Kirk Toft. Han mener ikke, at den økonomiaftaler, der er lavet mellem regionerne og regeringen, åbner plads for nye hospicepladser. - Jeg har svært ved at se, hvordan der skal blive økonomi til nye pladser. Men jeg tror, at der i regionsrådet er et udbredt ønske om at etablere stillestuer, siger Anton Kirk Toft. Han anerkender, at økonomien pr. plads bliver bedre, hvis man laver 12 pladser i stedet for seks. Anton Kirk Toft peger dog samtidig på, at hvis der skal etableres yderligere hospicepladser, så skal de enkelte kommuner også bidrage. Finn Jakobsen siger, at efter hans opfattelse burde der også etableres hospicepladser f.eks. i Thy og Himmerland. - Men det er for dyrt kun at lave seks pladser. Nu har vi seks pladser i Frederikshavn, og derfor vil det være fornuftigt at oprette de seks næste der. Og næste gang, vi skal lave et hospice, bør vi starte med 12 pladser, siger Finn Jakobsen. Beregninger, som regionens forvaltning har lavet, viser, at det koster omkring 12 millioner kroner at etablere seks pladser, mens prisen for 12 pladser bliver ca. 18 millioner kroner. - I forhold til hvis man etableres seks pladser et andet sted, så vil man spare en halv million kroner pr. plads, hvis man vælger at udvide i Frederikshavn. Det vil give tre millioner kroner, som kan bruges på andre områder, siger Finn Jakobsen.