Uddannelse

Kamp om job på sygehuse

En ny gruppe medarbejdere - serviceassistenter - skaber uro på de nordjyske sygehuse. Stridspunktet er, at serviceassistenter også uddannes til at udføre opgaver, som portører nu står for.

Det får portørerne til at frygte, at de som faggruppe er på vej ud fra sygehusene. På Sygehus Vendsyssel i Hjørring har der været et forsøg med uddannelse af serviceassistenter.Tilbudet har været rettet mod rengørings- og husassistenter samt portører. Her valgte portørerne dog hurtigt at springe fra. Amtspolitikerne skal snart vurdere, om ordningen med serviceassistenter skal bredes ud til alle de nordjyske sygehuse, og en del tyder på, at det bliver resultatet. Det får portørerne til at frygte, at de som faggruppe bliver endnu mere presset. - Hvis det bliver udbredt at bruge servicemedarbejdere på de nordjyske sygehuse, så betyder det, at portørerne som faggruppe bliver udfaset, frygter Hans Einsbohr, der er fællestillidsmand for portørerne på Aalborg Sygehus. Portørerne frygter også, at den ny uddannelse kan være til skade for patientplejen. - Vi mener, at det er vigtigt at bruge den ekspertise, som hver faggruppe har. Når man slår tre grupper sammen, risikerer man, at der går noget tabt, siger Hans Einsbohr. Han så hellere en ændring, så portører i højere grad kunne deltage i plejeopgaver. På Gentofte Sygehus har der været kørt forsøg på det område. Til spørgsmålet, om det så ikke ville betyde, at portørerne trænger social- og sundhedsassistenter ud, siger Hans Einsbohr: - Nej, forsøget har vist, at de to personalegrupper supplerer hinanden godt. Den ny uddannelse giver en del diskussion i fagforeningen FOA, som både de ny serviceassistenter og portørerne er med i. Hos fagforeningen 3F, der organiserer en del rengøringsassistenter, har man store forventninger til ordningen med serviceassistenter. Formanden for amtets sundhedsudvalg Karl Bornhøft (SF) går ind for, at der kommer serviceassistenter på de øvrige nordjyske sygehuse. - Men det er jo ikke sådan, at der ikke i fremtiden også er brug for portører, og skulle de ønske udvikling af deres nuværende arbejdsområder og kompetencer, vil jeg gerne overveje det, siger Karl Bornhøft.