Kamp om midler

Yderområder og uddannelses-steder er i fokus i debat om kollektiv trafik

NORDJYLLAND:Regionspolitikerne får en vanskelig prioriteringsopgave, når de skal afsætte midler til regional udvikling og penge til det ny regionale trafikselskab. De to områder kommer nemlig til at konkurrere om de samme midler. Interessekonflikten angår også medlemmerne af de ny byråd, og her mener regionsborgmester Orla Hav (S), at der hos kommunalpolitikerne er en rimelig forståelse for regionspolitikernes problemer. - Blandt kommunalpolitikerne er der en forståelse for, at kommunerne ikke har en interesse i, at regionen bruger alle sine penge til kollektiv trafik, så der ikke er midler til regional udvikling. Der skal være penge til begge dele, sagde Orla Hav, da han orienterede regionsrådet om arbejdet med at danne et nyt trafikselskab. For nylig har der været møde mellem regionspolitikere og kommunalpolitikere om dannelsen af et ny trafikselskab. Orla Hav gav på regionsrådets møde i går sin version af mødet, der efter hans vurdering havde et rimeligt forløb. I forhandlingerne om et nyt trafikselskab, der skal afløse Nordjyllands Trafikselskab, når det ophører ved årets udgang - samtidig med, at amtet bliver nedlagt - bliver der især sat fokus på unges uddannelsesmuligheder, på udkantsområder og på, at det ny selskab skal binde den ny region sammen. - jeg tror, at man for det ny trafikselskab vælger en model, hvor der bliver taget hensyn til de områder, som vi synes er vigtige. Samtidig er det afgørende, at der også er penge til vækst og erhvervsudvikling, sagde Henrik Ringbæk Madsen (S). Han er udpeget til formand for regionsrådet særlige udvalg for regional udvikling. Han fandt det afgørende, at der ikke bliver for store forskelle mellem de ny kommuner i regionen, ligesom det er vigtigt, at der ikke er udkantsområder, der får problemer. Regionsrådets næstformand Niels Kristian Kirketerp (V) kunne tilslutte sig Orla Havs og Henrik Ringbæk Madsens synspunkter. Af regionsrådet fik Niels Kristian Kirketerp sammen med Orla Hav mandat til at forhandle en model for den kollektive trafik på plads. I næste måned bliver arbejdet med at etablere en organisation for selskabet indledt. I september skal regionsrådet taget endelig stilling til planerne.