Forsikringsvirksomhed

Kamp om principper og formuer

Fronter tegner sig i første afstemning til TryghedsGruppen i Nordjylland

TIL KAMPVALG - Det første nordjyske afstemningsvalg i TryghedsGruppen er i gang, og der er både principper og milliarder på spil. Foto: Lars Pauli

TIL KAMPVALG - Det første nordjyske afstemningsvalg i TryghedsGruppen er i gang, og der er både principper og milliarder på spil. Foto: Lars Pauli

NORDJYLLAND:Et kampvalg er i gang i Nordjylland, og der er både principper og milliarder på spil - samt nogle fede honorarer. Det gælder otte pladser i TryghedsGruppens repræsentantskab - hovedaktionæren i TrygVesta, Nordens næststørste skadesforsikringsselskab. Også pensionskunder i Nordea kan stemme. Og kamp skal forstås bogstaveligt, hvor anklager om propaganda flyver gennem luften - eller i hvert fald gennem debatspalterne i NORDJYSKE og i kontakter med redaktionen. Der tegner sig to fronter: En gruppe på otte kandidater er opstillet af TryghedsGruppens bestyrelse - der er valgt af og i repræsentantskabet o.s.v. Og på den anden side: otte kandidater, der selv har skaffet sig de fornødne 25 stillere hver. Jørn Astrup Hansens liste kunne man kalde den. Men det vil både han selv og kandidaterne be' sig frabedt. Den tidligere bankdirektør fra København - på anden vis aktuel i Nordjylland som statsudpeget formand for oprydningen i ruinhoben Ebh Bank - har undsagt hele konstruktionen bag TryghedsGruppen og anlagt retssag for at få formuen ud til forsikringstagerne. Hans opfattelse er, at forsikringstagerne ejer TryghedsGruppen og dermed milliardformuen. Den siddende ledelse betegner gruppen som "en selvejende institution med medlems–indflydelse". Jørn Astrup Hansen understreger dog selv, at hver af de otte kandidater på den "alternative" liste går til valg på deres egne meningers mod, og ikke har aflagt nogen fane-ed overfor hverken ham eller den af ham stiftede oprører-forening Trygsagen eller været samlet til strategimøde. Og kandidater fra listen, NORDJYSKE har talt med, understreger det samme. Men de oplyser samtidig, at de har fået opfordringen til at stille op fra Jørn Astrup Hansen, der selv blev valgt i region Midtjylland i 2008 ved det første kampvalg i årevis. Han har feriehus her. Og i en annonce i NORDJYSKE søndag optrådte de under fælles parole som "forsikringstagernes egne kandidater": "TryghedsGruppen er det gamle gensidige forsikringsselskab Tryg, som siden 1991 helt har svigtet sine medlemmer (forsikringstagerne). Det er på tide forsikringstagerne gør deres indflydelse gældende..."