Retspleje

Kamp til stregen om politi og ret

FREDERIKSHAVN:Fire borgmestre fra Østvendsyssel vil i morgen forsøge at overbevise folketingets retsudvalg om, at der skal placeres en hovedpolitistation i Frederikshavn og at byen skal beholde sit tingsted. Frederikshavn er en af de store tabere i den politi- og retsreform, som justitsminister Lene Espersen (K) fremlagde i december. Frederikshavn Politikreds forsvinder og området underlægges hovedpolitistationen i Aalborg. Men Østvendsyssel skal også indgå i en ny vendsysselsk retskreds med tingsted i Hjørring. I dag er der to retskredse i Østvendsyssel. En med tingsted i Sæby og en med tingsted i Frederikshavn. - Debatten om reformen har vist, at der ikke er enighed hos regeringspartierne og deres støtteparti Dansk Folkeparti om, hvor store de nye politikredse skal være, konstaterer Frederikshavns borgmester Erik Sørensen. Han har noteret sig, at det konservative medlem af retsudvalget, Tom Behnke, har signaleret, at antallet af politikredse ikke er helligt. -Han peger på, at afstandene måske bliver for lange og har stillet spørgsmål ved, om politikredsene skal være så store, som justitsministeren foreslår. - Med forslaget om en hovedpolitistation i Frederikshavn, vender vi tilbage til det oplæg, som Politikomissionen kom med for for få år siden, siger Erik Sørensen. - Og hvis der kun skal være ét tingsted i Vendsyssel, vil det være naturligt at lægge det i den samme by som hovedpolitistationen. Det er også, hvad betænkningen fra domstolenes strukturkommission har peget på, siger Erik Sørensen. Han har noteret sig, at Jammerbugt Kommune slet ikke er interesseret i at komme under tingstedet i Hjørring. Sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune og kommunalbestyrelserne i Fjerritslev og Løgstør, erhvervsrådsforeninger og advokater i de to kommuner argumenterer i en fælles henvendelse til justitsministeren for, at den vestlige del af regionen, inklusive Thisted, skal være en selvstændig retskreds med Fjerritslev som hovedtingsted. Alternativt, at Jammerbugt Kommune kommer under Aalborg. Justitsministerens argument for at hovedtingstedet skal ligge i Hjørring og ikke i Frederikshavn er afstanden fra Jammerbugt Kommune. - Men det argument er væk, hvis man vælger en af de løsninger, som vestkommunerne selv foreslår, siger Erik Sørensen. De fire borgmestre, som i morgen tager til Christiansborg for at lufte deres synspunkter, er foruden Erik Sørensen, Folmer Hansen (V), Sæby, Hans Rex (V), Skagen, og Olav Juul Gaarn Larsen (V), Læsø.