Kampagne for Sindal som giftfri by

Først øget information overfor grundejere, der bor i kildepladszoner

SINDAL:Der skal laves ekstra oplysningskampagner overfor borgere i Sindal i forbindelse med, at en handlingsplan for Sindal Vandværk og en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse sættes i værk. Nordjyllands Amt står bag den største kampagne, der allerede har fået navnet En pesticidfri by, og i første omgang målrettes kampagnematerialet sig mod grundejere i vandværkets syv kildepladszoner. De ligger i den vestlige del af Sindal, men på længere sigt er det hensigten, at budskabet skal omfatte alle grundejere i hele indsatsområde OSD 3, der strækker sig helt op til Tornby. Som opfølgning på kampagnen overfor borgerne indenfor kildepladszonerne vil amtets medarbejdere for eksempel lave køkkenbordssamtaler, og for grundejere, der kan have interesse heri, kan de også få noget at vide om skovrejsning og miljøbetinget tilskud til at begrænse pesticidbelastningen. Sideløbende opretholder Sindal Kommune et stop for brug af pesticider på egne egne arealer. Sindal Vandværk retter også sin information mod en anden gruppe. - Vi får besøg af mange skoleklasser på vandværket, og vi prioriterer et samarbejde med skolerne højest. Vi har en drøm om at være med til at lave en temauge om vand, og at vi på den måde kan være med til at præge de unge mennesker. De er fremtidens brugere, og det er vigtigt at de bliver præpareret rigtigt, siger Lars Kærsgaard, formand for Sindal Vandværk. På onsdag er der offentlig møde på Sindal Hotel om amtets indsatsplan, og herunder også om handlingsplanen for Sindal vandværk.