Øster Vrå

Kampagne gav resultat

ØSTERVRÅ: Østervrå Idrætsforening har i vinterens løb haft en kampagne kørende for at få flere til at melde sig som frivillige hjælpere i Østervrå Hallens cafeteria. Kampagnen må betegnes som en succes, idet rigtig mange har meldt sig til at hjælpe, enten ved at være fast vagt én gang om måneden eller ved at deltage, når der er bruge for ekstra mandskab, for eksempel i forbindelse med stævner og lign. Næsten 30 personer har sagt ja til at være med, og det betyder, at man nu er oppe på cirka 90 frivillige, hvilket er det største tal nogensinde. I ØVIs hovedbestyrelse glæder man sig meget over den store velvilje, som betyder, at det ikke længere er nødvendigt at trække ekstra hårdt på de samme personer. Tilgangen af de mange nye betyder også, at det er blevet en hel del nemmere at få vagtplanerne til at hænge sammen. Inge Christensen, der har gjort en kæmpe arbejdsindsats med at lægge vagtplanerne, har ønsket at slippe dette arbejde, som nu i stedet varetages af Bodil Pedersen. Det er stadig Lone Karlsen, der hver dag åbner cafeteriaet, mens der er sket lidt ændringer i lukkevagterne. Disse vagter deles stadig af Oluf Andersen, Kaj Mathiassen og Birthe Løgtved. Nyt er det at Tove Muhlig nu deltager i dette team. Hun har afløst Frede Olsen, som så i stedet skal varetage de ekstra arrangementer, som cafeteriaet også har. Det vil stadig være Frede Olsen, der lukker på hverdage. Der er nedsat et cafeteria- og klubhusudvalg, som består af Lone Madsen og Frede Olsen fra cafeteriaet samt Solveig Jensen og Anders Glimsholt fra klubhuset. Udvalgets arbejde bliver at koordinere priser, indkøb, åbningstider og i det hele taget tilrettelægge den daglige drift på bedst mulig måde. Udvalgets første tiltag er en invitation til alle cafeteriahjælperne i hallen. De indbydes til en orienteringsaften enten den 3. eller 4. marts i hallens cafeteria. Her vil arbejdsrutinerne i cafeteriaet blive gennemgået, så alle får den samme indføring i arbejdet. ÅB/kjær