Kampagnesucces for hjemmeværnet

KØBENHAVN:Med annoncer og tv-spots i stort set alle landets medier har hjemmeværnet i den seneste tid inviteret til kampdage og informationsmøder. Målet er at få flere unge mennesker til at melde sig under hjemmeværnets faner, og meget tyder på, at det har været en succes. - Vi har generelt mærket en stor interesse for kampdagene og for hjemmeværnets aktiviteter, siger pressechef Erik Petersen fra hjemmeværnskommandoen. Han oplyser, at der i forbindelse med kampagnen har været arrangeret godt 30 kampdage over hele landet, hvor det har været muligt at opleve værnet i aktion og selv prøve kræfter med hjemmeværnets opgaver. - Vi har brug for nye medlemmer. I forbindelse med forsvarsforliget har hjemmeværnet fået mange nye forpligtelser, så derfor har vi særlig brug for unge og stærke mennesker, siger Erik Petersen. I alt har godt 1500 personer deltaget i en kampdag, og lidt over 600 har bedt om flere informationer omkring medlemskab. Tidligere på året var der stor røre blandt mange af hjemmeværnets medlemmer, fordi det blev besluttet at flytte ammunitionen til de udleverede våben fra private hjem til centrale våbenlagre. - Men der har kun været godt 100 udmeldelser med den begrundelse, og det er ikke mange, set i forhold til et medlemstal på 60.000, mener Erik Petersen. I slutningen af oktober gennemfører hjemmeværnet en stor Gallupundersøgelse, hvor kendskabet og opbakningen til hjemmeværnet skal måles. /ritzau/