Lokalpolitik

Kampen for mosen skudt i gang

Fest, flag og kager til alle ved Vildmoserådets åbningsmøde

SEJLFLOD: Der var flag over hele kommunen, der var is til børn på institutionerne, kage med kommunens vildsvine-logo til alle dem på plejecentrene - og der var kanonsalut og taler og grillgris med det hele til modefolk, politikere og udvalgsmedlemmer på Vildmosegård tirsdag aften. - Dette er en historisk dag, sagde borgmester Kristian Schnoor, da han kom ud fra Vildmoserådets første møde sidst på eftermiddagen. Udenfor ventede gæster og kanonlaug og presse, for det var jo en historisk dag: Dagen, da kapløbet mod den endelige status som naturpark skulle skydes i gang. - Om to år ved vi, om det er lykkedes. I dag ved vi bare, at der skal kæmpes for sagen - om Lille Vildmose skal have status som naturpark eller ej, sagde borgmesteren, der selv er næstformand i rådet. Vildmoserådet skal fungere som styregruppe for pilotprojektet. Her skal mosens mange aktiviteter samles og samarbejdes til en helhed og til en vision, som kan bære igennem så både erhvervs, natur, turist og lokale interesser er tilgodeset. Formanden for Lille Vildmoserådet, viceamtsborgmester Niels Kr. Kirketerp, Nordjyllands Amt, kaldte projektet et skoleeksempel på et vellykket, mangesidigt samarbejde. - Statsskovdistriktet, kommunen og amtet er i nært samarbejde her, og det giver resultater. Vi var allerede i gang, da naturparkprojektet kom på banen, så det var naturligt at gå ind med en ansøgning. Og da også Verdensnaturfonmden medlte sig på banen og gik ind for vores projekt, jamen, da var det nærmest givet, at vi ikke kunne tabe, sagde han. - Det er nu projektgruppens opgave at få ildsjælene og forskerne og autoriteterne og foreningerne til at arbejde sammen og forene deres kræfter og bestræbelser i den fælles sag. I første række er et nyt Vildmosecenter undervejs, der skal være krumtappen i hele projektet. Vi har to år: I juli 2005 skal ministeren have en beskrivelse fra os, der kan få ham til at pege på os som naturpark, sagde Niels Kr. Kirketerp. Verdensnaturfondens repræsentant i Vildmoserådet, og der skal arbejdes videre med tanken om udsætning af vilde dyr i mosen skal undersøges nærmere. Vildmoserådet er bredt sammensat af repræsentanter fra landbrug, lodsejere, myndigheder og organisationer. Miljøministeren har udpeget viceamtsborgmester Niels Kr. Kirketerp som formand, mens borgmester i Sejlflod Kommune, Kristian Schnoor, bliver næstformand. En af Vildmoserådets første opgaver bliver at nedsætte projektets første arbejdsgrupper og -udvalg. I arbejdsgrupperne kan lokale organisationer, fagfolk og andre interesserede komme med ideer til bl.a. den langsigtede finansiering af nationalparken, udvikling af naturværdierne, formidling af områdets historie og meget, meget mere. Til at tage hånd om alle de daglige gøremål i projektet er der netop ansat to projektkoordinatorer, som skal hjælpe styregruppen og arbejdsgrupperne og sørge for den daglige drift af projektet, biolog Lone Godske fra Nordjyllands Amt og arkitekt Ole Jappe, ansat af Miljøministeriet som statens koordinator i den daglige drift af projektet. Ole Jappe har været med fra starten af fredningssagen for Lille Vildmose og har derudover arbejdet med adskillige nordjyske fredninger, bl.a. fredningen af Skagen Gren. Han er desuden godt kendt i det nordjyske fra sin tid i Nordjyllands Amt. Verdensnaturfondens repræsentant i Vildmoserådet, Uffe Gjøl Sørensen, lykønskede landsdelen med resultatet og glæede sig over de store ambitioner: - Det er naturparkernes opgave at skire arternes overlevelse og naturens beståen. Men her går vi videre endnu: Vi genopretter den gamle natur og sætter endda dyrearter ud, hvis det kan lade sig gøre, som ikke længere findes i naturen her, sagde han. Og så var der 11 skuds kanonsalut ved Mou Kanonlaug, inden der kunne slappes af i ly for myggene, inden døre på Vildmosegården.