Børnepasning

Kampen for Spiren fortætter

Forældrene til børn i Spiren i Bedsted opgiver ikke kampen mod lukning

Selvom omsorgsudvalget fastholder indstillingen om, at specialbørnehaven Spiren i Bedsted skal lukkes for at finde en besparelse på 1,5 mio. kroner på næste års budget, fortsætter gruppen af forældre deres protest mod den påtænkte lukning. Alternativt forslag Senest har forældrene i et brev til omsorgsudvalget peget på et alternativt spareforslag, der sikrer at både Spiren og kommunens anden specialbørnehave Kumlhøj kan bevares. Forældrene foreslår ganske enkelt at skære normeringen på Kumlhøj ned, og så bruge den besparelse til Spiren. - Set i lyset af kommunens nye børnepolitik, der blandt andet peger på, at tilbud til børn skal være i nærområdet, kan vi ikke se en sammenhæng i at nedlægge en velfungerende specialbørnehave i Bedsted, der kan optage børn fra den sydlige del af kommunen. Vi mener Spiren kan være et godt alternativ til Kumlhøj, og vi mener godt, der kan skabes plads til begge institutioner i kommunen, siger Anne Søgaard, der er mor til MIkkel i Spiren. Har fået svar Omsorgsudvalget har netop svaret forældrene i et brev underskrevet af formanden for omsorgsudvalget Povl Bojer (K). Blandt andet lyder det i svaret, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for en nednormering på Kumlhøj. I dag er der 16 børn på Kumlhøj og et barn på venteliste. Efter sommerferien forlader syv børn Kumlhøj, men med to nye børn fra Spiren, vil der med sikkerhed være behov for pasning af 12 børn på Kumlhøj, lyder argumentet. Hertil kommer, at to børn forventeligt er på vej. Skal høres Omsorgsudvalget drøftede forleden forældrenes forslag med Handicaprådet, der skal høres i sagen, og parterne blev enige om ikke at anbefale forældrenes forslag til besparelse, men fastholde indstillingen om lukning af Spiren for at hente besparelsen på 1,5 millioner kroner. Udvalget er af den opfattelse, at en børnehave med 16 børn er for sårbar til at kunne deles. Forældregruppen vil nu tage kontakt til Handicaprådet og drøfte sagen igennem med formanden Villy Rønn.