Kampen mod Lindholmlinjen fortsætter

3. FORBINDELSE: Det er kompetent, nødvendigt og glædeligt, at Danmarks Naturfredningsforening nu rejser en fredningssag for Egholm. Miljøministeriet tilkendegav så sent som for 10 år siden, at en Egholm-Linieføring ikke kunne komme på tale, pga de nationale forpligtelser overfor øens EU–Habitatsområde, men Amtet har alligevel, upåagtet Egholms store regionale, nationale og internationale værdi, haft skyklapper på, og kørt et arrogant sololøb. Vil det nu ske igen, dette fråds af skattekroner? Vil Amtet også ignorere DN’s kompetence ? Selv om de nye VVM-undersøgelser, grundet hensyntagen til øens unikke fauna og flora, reelt umuliggør anlægsarbejdet af en Egholm-Linieføring, kunne vi sagtens risikere, at en af Regionens perler ville være tabt for stedse, hvis ikke netop DN strakte sit stærkeste våben, en fredningssag, for der er jo politikere der nærmest har et passioneret forhold til biler og asfalt! Lindholm-Linieføringen vi være en fuldbyrdet voldtægt af Dall, Østerå-dalen, Hasseris, Vestbyen, og endnu en altødelæggende lappeløsning. Den 3. kalkulerede mulighed, at udvide med et ekstra tunnelrør, er både den langt billigste og rigtigste løsning, der kombineret med en nødvendig, fremtidssikret planlægning af den kollektive trafik, vil kunne honorere fremtidens trafikkapacitet. VVM-rapportens trafiktal, den fremskriver en årlig trafikstigning på 2 %, er grundet i tre alvorlige fejltagelser: Troen på, at familien Danmark også vil fremskaffe sig en bil nummer 3 og 4, - at det økonomiske opsving uændret vil fortsætte, - samt en manglende selverkendelse af, at den mangeårige nedprioritering af den kollektive trafik; slidte banelegemer, afsporet godstransport, stigende bus- og togtakster, er direkte årsag til den stigende transport og belastning af vejnettet. Daglige kødannelser på indfaldsvejene er både stressende og et stort samfunds-økonomisk ressourcespild, så kære politikere, nu må i bortkaste de personlige ambitioner og interesser, og træffe en samlet bæredygtig beslutning, vedrørende Nordjyllands fremtidige infrastruktur.