Østerild

Kampen om de tørre pletter

Arbejdet med at etablere testcenteret betyder også en del pumpeaktivitet.

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Et stykke tid endnu står grundvandspumperne og snurrer, mens der som her lægges kabler af forskellig slags i jorden mellem de syv møllepladser.Foto: Peter Mørk

Arbejdet med at etablere det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild Klitplantage er i fuld gang, og dele af det kan for mange borgere synes voldsomt. Også når der skal findes tør bund at støbe på. Ikke de store betonpladser til selve møllerne, men til de gittermaster med måleudstyr, som er en del af afprøvningen. Midlertidig tørlægning I øjeblikket pumpes der grundvand på livet løs. Både til de betonblokke, som skal holde masterne oprejst, men også den infrastruktur, som består af kabler til den strøm, som testmøllerne forhåbentlig kommer til at producere, og til de kabler, som skal forbinde computere og andet elektronisk isenkram på hele området. Senere skal pumperne hjælpe arkæologerne fra museet i Thisted med at komme ned og studere pløjesporene fra bronzealderen, som blev fundet ved plads nummer seks. Vandet synker i jorden igen Skovfoged Henrik Christensen, som står for det kommende naturgenopretningsprojekt forklarer, at selv om der pumpes mange liter vand væk fra gravestederne, så betyder det ikke noget for områdets skov og bund. Vandet forsvinder lige så stille ned i jorden igen og skal i princippet blot "holdes væk", mens der graves og støbes. Men når en snes pumper står og kører i døgndrift, kan det se voldsomt ud. Arbejdet med at sænke grundvandet og støbe fundamenter til målemasterne vil fortsætte et par uger endnu.